DC Inverter U-match (LCAC) Serisi Kanal Tipi Ünite Arıza Kodları

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

  • Anormal şeyler (örneğin kötü koku) olursa, lütfen üniteyi hemen durdurun ve enerjisini kesin. Ardından GREE yetkili servisi ile irtibata geçin. Ünite anormal çalışmaya devam ederse zarar görebilir ve elektrik şokuna ya da yangın tehlikesine yol açabilir.
  • Klimayı kendi başınıza tamir etmeyin. Düzgün yapılmayan bakım elektrik şokuna veya yangına sebep olabilir. Onarım için lütfen GREE yetkili servis merkezine başvurun ve profesyonel servis personelinin onarımını sağlayın.

Gösterge paneli veya kablolu kumandada bir hata kodu görüntülenirse, lütfen aşağıdaki tabloda belirtilen hata kodu anlamlarına bakın.

Arıza KoduArıza TanımıArıza KoduArıza Tanımı
A1Dış ünite fan IPM modül korumaLEKompresör yüksek hız
AcDış ünite fan kalkış hatasıLFGüç koruma
AdDış ünite fan faz kaybı korumaLPİç ve dış ünite eşleşmeme
AEDış ünite fan akım algılama hatasıoEDış ünite hata, özel bir durumdur lütfen dış
ünite ana kartını inceleyiniz
AJDış ünite fan korumaP0Sürücü resetleme koruması
C0Kablolu kumanda ve iç ünite iletişim hatasıP5Kompresör faz yüksek akım koruma
C1İç ünite ortam sıcaklığı sensör hatasıP6Master kontrol ve sürücü iletişim hatası
C2Evaparatör sıcaklık sensör hatasıP7Modül sıcaklık sensör hatası
C3Kondanser sıcaklık sensör hatasıP8Sürücü sıcaklık koruma
C4Dış ünite jumper hatasıP9AC bağlantı koruma
CJİç ünite jumper hatasıPADış ünite AC akım koruma
C6Basma hattı sıcaklık sensör hatasıPESıcaklık birikmesi koruması
C7Kondanser sıcaklık sensör hatasıPFSürücü kartı sıcaklık sensör hatası
C8Kondanser ikili kod ve jumper anormalPHBUS İletişim yüksek voltaj koruma
C9Komprasor sürücü hafıza kartı hatasıPLBUS iletişim düşük voltaj koruma
CEKablolu kumanda sıcaklık sensör hatasıPPAC voltaj giriş hatası
CPÇoklu kablolu kumanda hatasıPUKapasitör dolum hatası
dcKompresör emiş sıcaklık sensör hatasıq 0iç ünite fan sürücü düşük voltaj koruma
dHKablolu kumanda devre kartı anormalq 1iç ünite fan sürücü yüksek voltaj koruma
dJGerilim sıralama koruma ( faz kaybı )q 2iç ünite dan AC akım koruma
E0İç ünite fan hatasıq 3iç ünite fan sürücü AC akım koruma
E1Kompresör yüksek basınç korumaq 4iç ünite fan sürücü IPM modül koruma
E2İç ünite donma önleme korumasıq 5iç ünite fan kalkış hatası
E3Soğutucu kaçak koruma veya kompresör düşük basınç korumaq 6iç ünite dan faz kaybı koruma
E4Kompresör hava atış yüksek sıcaklık korumaq 7iç ünite fan sürücü reset koruma
E6Dış ünite iç ünite iletişim hatasıq 8iç ünite fan aşırı akım koruma
E7Mod çakışmasıq 9iç ünite fan güç koruma
E9Su korumasıqAiç ünite fan sürücü akım tespit devre hatası
EEHafıza kartı koruma ve yazma hatasıqbDC iç ünite fan aşırı adım çalışma koruma
ELAcil durum durdurma (yangın alarmıqCAna kumanda ve iç ünite fan sürücü iletişim hatası
F3Dış ortam sıcaklık sensör hatasıqdİç ünite fan sürücü yüksek sıcaklık koruma
FoGeri dönüşüm gaz modu (gaz toplama)qEİç ünite fan sürücü sıcaklık sensör hatası
H1Normal buz çözme durumuqFİç ünite fan sürücü hafıza kart hatası
H4Aşırı yük korumaqHİç ünite fan sürücü şarj hatası
H5IPM modül akım korumaqLİç ünite fan sürücü AC voltaj hatası koruma
H7Kompresör kademe dışı korumaqoİç ünite fan sürücü elektrik kutusu sıcaklık sensör hatası
HCPFC yüksek akım korumaqpİç ünite fan sürücü AC giriş çakışma koruma
HEKompresör manyetiklenme korumaU1Kompresör faz akım belirleme hatası
L3Dış ünite fan 1 hatasıU2Kompresör faz kaybı koruma
L4Kablolu kumanda güç besleme zayıfU3BUS voltaj düşümü hatası
L5Kablolu kumanda güç besleme yüksek akım
koruma
U5Tüm akım tespit hatası
L6Bir kontrol cihazı ve çoklu cihaz sayısı tutarsızU74 yollu vana switch hatası
L7Bir kontrol cihazı ve çoklu cihaz serisi tutarsızU8Sıfır geçiş koruması
LADış ünite fan 2 hatasıULDış ünite fan yüksek akım koruma
LcKompresor kalkış hatasıUoDış ortam sıcaklık anormal (ısıtma modunda dış ortam çok sıcak veya soğutma modunda açıldığında dış ortam çok soğuk)
U-match (LCAC) Arıza Kodları
U-match (LCAC) Arıza Kodları

DC Inverter U-match (LCAC) Serisi Kanal Tipi Ünite Arıza Kodları modeller;

İç Ünite;

GUD35P1/A-S
GUD50P1/A-S
GUD50PH1/A-S
GUD71PH1/A-S
GUD85PH1/A-S
GUD100PH1/A-S
GUD125PH1/A-S
GUD140PH1/A-S
GUD160PH1/A-S

Dış Ünite;

GUD35W1/NhA-S
GUD50W1/NhA-S
GUD50W1/NhA-S
GUD71W1/NhA-S
GUD85W1/NhA-S
GUD100W1/NhA-S
GUD125W1/NhA-S
GUD140W1/NhA-S
GUD160W1/NhA-X
GUD100W1/NhA-X
GUD125W1/NhA-X
GUD140W1/NhA-X

“DC Inverter U-match (LCAC) Serisi Kanal Tipi Ünite Arıza Kodları” üzerine bir yorum

Yorum yapın