Klima VRF Periyodik Bakım

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Klima VRF Periyodik Bakım

Klima VRF Periyodik Bakım Nedir?

Klima VRF Periyodik Bakım İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde oluşabilecek arızaları minimuma indirmek, sistemin çalışma verimliliğini ve konforunu kesintisiz bir şekilde en üst seviyede tutmak amacıyla belirli periyotlarda yapılan işlemler.

Temizlik Nedir?

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde yapılan temizlik işlemleri, koruyucu bakım işlemleri dışında tutulmalıdır.
Isı değiştiriciler ve filtrelerde hava geçişinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için, zaman içerisinde oluşan kir, tortu ve toz parçacıklarından arındırılması, iç ve dış ünitelerinin dış yüzeylerinin temizlenmesi işlemidir.

Periyodik bakım, uzun vadede aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır

• Cihaz ömrünü uzatır.
• İnsan sağlığını korur.
• Enerji sarfiyatını düşürür.
• Periyodik bakım sırasında yapılan temizliklerle işletme giderleri azalır.
• Düzenli olarak yapılan temizlikler ve olası arıza nedenleri giderildiğinden dolayı bakım
giderleri azalır.
• Periyodik bakım ile ısı değiştiricilerde kirlilik nedeniyle oluşan verim düşüklükleri önlendiği
için ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanması daha kısa süreli çalışmalar ile sağlanabilir. Bu
sayede yapılan düzenli bakım sistemin ömrünü uzatacaktır.
• Periyodik bakım sırasında ömrünü dolduran parçalar arızaya neden olmadan değiştirileceği
için sistemden kesintisiz yararlanılabilir.
• İşletme teknik personeli üzerinde, arızalı sistemlerin yaratmış olduğu stres kalkacağından
işletme personelinin verimliliği artacaktır.
• Yapılan düzenli bakım ile arıza oranları düşürüldüğü için sistemin arızalar nedeniyle kesintiye
uğramasından doğacak kayıplar önlenecektir.

Periyodik Bakım Yapılmadığı Zaman Karşılaşılacak Durumlar

• Filtre üzerinde yuvalanan virüs ve mikroplar üreyerek ortama dağılabilir. Bu durum Solunum
yolu hastalıklarına (Lejyoner, Koah, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, Zatüre..vb) kapılma
ihtimalinizi arttıracağı gibi insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir.
• Drenaj sisteminde oluşan tıkanmalar, su sızıntılarına neden olabilir. Cihazların bulunduğu
ortamlarda, hoş olmayan kokular oluşabilir.
• Cihazlarınızın Enerji tüketimleri giderek artış gösterecek olup işletme maliyetleriniz artacaktır.
Bakımların zamanında yapılması Enerji tüketimini geriye çekeceği gibi cihazların ömürlerini
uzatır ve bu süreyi maksimum performans ile geçirmelerini sağlar.
• Sistemin Periyodik olarak bakımı yapılmaz ise, kompresörün basma sıcaklığı artabilir, hava
debisi azalabilir, İdeal filtreme yapılamazsa sistem verimli şekilde çalışamayarak ve arızalara
yol açabilir.
Klima sistemlerinize bakım yapılmaması arıza durumunda sistemin kesintiye uğramasına
sebebiyet verebileceği gibi uzun vadede telafisi güç sorunlara neden olabilmektedir.
• Sisteminize teknik detaylara sahip olmayan kişiler tarafından yapılan müdahaleler, istenilen
performans değerlerinde çalışamamasına sebebiyet verecektir.

Yorum yapın