VRF Sistemleri Nasıl Çalışır?

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

VRF Sistemleri Nasıl Çalışır?

Bir VRF klima sistemi temelde dış ortama yerleştirilen bir dış ünite grubu, buna bağlı çok sayıda iç ünite, hassas kontrollü bir otomasyon sistemi, bakır boru hattı ve sistemde, dolaşan soğutucu gazdan oluşur. Dış üniteden çıkan bakır boru çifti (gaz ve sıvı) iç üniteler boyunca sistemi dolaşarak tekrar dış üniteye geri döner. Her bir iç ünitenin ana bakır boru hattına bağlanması için joint adı verilen Y-tipi bakır bağlantı elemanları kullanılır.

Gelişmiş kontrol teknolojisi ile birbirinden bağımsız ortamlar ayrı ayrı kontrol edilebilirken sadece ihtiyaç olan alanlar için iklimlendirme yapılır. İhtiyaç olmayan alanlar için ise enerji harcanmaz. Sistemin kalbini, iç ünitelerden gelen kapasite talebine göre toplam kapasiteyi çok hassas olarak ayarlayabilen DC inverter kompresörler ve odanın ihtiyacına göre geçen gaz debisi ayarlayan iç ünitedeki modülasyonlu elektronik akışkan kontrol valfleri oluşturur. Böylece tüm sistem sadece ihtiyaca cevap verecek kadar çalışır ve minimum seviyede enerji tüketir. Bu sayede bir dış ünite grubuna 48 adete kadar farklı kapasitede ve tipte iç üniteler bağlanabilir ve her bir iç ünite birbirinden bağımsız olarak veya gruplar halinde kontrol edilebilir. İç ünite kapasite toplamı dış ünite kapasitesinin %50’sinden az ve %130’undan fazla olmadığı sürece değişik kombinasyonda sistemler oluşturulabilir.

VRF Sistemleri Nasıl Çalışır?
vrf nasıl çalışır

VRF sistemlerde iç ortam sıcaklığı (+)(-) 0,5 oC hassasiyetle kontrol edilir. Her ünitede standart olarak bulunan sıcaklık ve basınç sensörleri yardımıyla her bir iç ünite, dış üniteye olan uzaklığından veya diğer ünitelerin konumundan etkilenmeksizin kapasite ihtiyacını tam olarak belirler ve gerekli ihtiyaç iki kablolu kutupsuz bir sinyalizasyon kablosu üzerinden dış üniteye bildirilir.

Dış ünite tarafından sistem genelinde herhangi bir kapasite dalgalanması olmadan sadece ihtiyaca cevap verecek şekilde enerji transferi gerçekleştirilir. Bu sayede sistemdeki ünitelerin sayısı veya boru hattının direnci ne olursa olsun bütün ünitelerin performansı sürekli izlenerek en yüksek performansta çalışması sağlanır.

Temel olarak VRF klima sistemleri iki borulu ısı pompası ve üç borulu ısı geri kazanımlı tip olmak üzere iki tipte tasarlanabilir.

Yorum yapın