Klima Seçimi Nasıl Yapılır

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

BTU Nedir ve Ne İşe  Yarar

BTU (British thermal unit); bir libre (453,6 gr) suyun sıcaklığını 63° F’den (17.2222 °C) 64 °F’ye (17.7778 °C) çıkartmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bu tanım, sıcaklık değişimlerinin 1 atmosferlik basınç altında ölçümleri şartında geçerlidir. Sade bir biçimde anlatmak gerekirse: Klimalarda BTU/h olarak yani klimanızın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek için kullanılır

Klima Takılacak Mahal’in  BTU’sunu Hesaplama

1) Mahal alanının BTU etkisi: BTU alan: Bölge Katsayısı x Soğutulacak alan (m2)

Bölge katsayıları

 • Akdeniz: 445
 • Doğu Anadolu : 308
 • Eğe: 423
 • Güney Doğu Anadolu: 462
 • İç Anadolu: 346
 • Karadeniz: 385
 • Marmara: 385

2) Pencerelerin BTU Etkisi

(pencere yoksa ciddiye almayınız, panjur vs. yoksa sonucu 1,5 ile çarpınız)

 • BTU güney: 870 x Güneye Bakan Pencere Alanı x Pencere sayısı
 • BTU kuzey: 165 x Kuzeye Bakan Pencere Alanı x Pencere sayısı
 • BTU pencere: BTU güney + BTU kuzey

3) Odayı Paylaşan Kişi Sayısı

BTU insan: 400 x Kişi sayısı

4) Aletler ve Aydınlatma Araçlarının Ürettiği Isı Miktarı… (Watt Toplamı)

 • BTU alet: 3,5 x Aletlerin enerjisi
 • BTU aydınlatma: 4,25 x Aydınlatma enerjisi

Sonuç: BTU oda= BTU alan + BTU pencere + BTU insan + BTU alet + BTU aydınlatma

Çıkan Soğutma Değeri

 • – 9000 ise 9000 BTU
 • – 9000 – 12000 arası ise 12000 BTU
 • – 12001 – 17100 arası ise 18000 BTU
 • – 17101 – 20500 arası ise 24000 BTU

Yorum yapın