Samsung Wind-Free Klima Kumanda

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Samsung Wind-Free Klima Kumanda
Samsung Wind-Free Klima Kumanda
 • 01 Ayarlanan sıcaklık göstergesi
 • 02 Zaman seçeneği göstergesi
 • 03 Calışma modu göstergesi
 • 04 Seçenekler göstergesi
 • 05 Düşük pil göstergesi
 • 06 İletim göstergesi
 • 07 Fan hızı göstergesi
 • 08 Ionizer göstergesi
 • 09 Rüzgarsız göstergesi
 • 10 Dikey hava salınımı göstergesi
 • 11 Yatay hava salınımı göstergesi
 • 12 Güç düğmesi
 • 13 Sıcaklık düğmesi
 • 14 Zaman düğmesi
 • 15 Fan hızı düğmesi
 • 16 Yön düğmesi / Seçim düğmesi
 • 17 Dikey hava salınımı düğmesi
 • 18 Mod düğmesi
 • 19 Ionizer / Rüzgarsız düğmesi
 • 20 Yatay hava salınımı düğmesi
 • 21 Ayarlar / Temizle düğmesi
 • 22 AYARLA düğmesi

Samsung Wind-Free Klima Kumanda İşlemi

Klimayı bir mod seçerek ve sonra sıcaklık, fan hızı ve hava yönünü kontrol ederek kolayca kullanabilirsiniz.

Wind-Free Uzaktan Kumanda

Çalışma modları


düğmesine basarak geçerli modu Oto., Soğut, Nem Al, Fan ve Isıt arasında değiştirebilirsiniz.

Sıcaklığı kontrol etme


Her modda şu şekilde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz:

ModSıcaklık kontrolü
Oto./Soğut/
Isıt
16 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek ayarlayın.
Nem Al18 °C ve 30 °C arasında 1 °C değiştirerek ayarlayın.
FanSıcaklığı kontrol edemezsiniz.
Soğutma, Nem Al ve Isıt modlarını şu koşullarda kullanabilirsiniz:
ModSoğutmaNem AlmaIsıtma
İç sıcaklık16 °C ila 32 °C18 °C ila 32 °C27 °C veya daha az
Dış sıcaklık-5 °C ila 46 °C-5 °C ila 46 °C-10 °C ila 24 °C
İç nem%80 veya daha
az bağıl nem
• Klima uzun süre çok nemli bir ortamda Soğutma modunda
çalıştırılıyorsa, yoğuşma oluşabilir.
• Dış sıcaklık -10°C’ye düşerse, ısıtma kapasitesi belirtilen
kapasitenin %60’ı ila %70’i kadar düşebilir.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Fan Hızı Kontrol Etme

Fan hızını kontrol etme


Her modda aşağıdaki fan hızlarını seçebilirsiniz:

ModMevcut fan hızları
Oto./Nem Al(Otomatik)
Soğut/Isıt(Otomatik), (Düşük), (Orta), (Yüksek),
(Turbo)
Fan(Düşük), (Orta), (Yüksek), (Turbo)

Hava akış yönünü kontrol etme


Dikey ve yatay hava akışı kanatlarının hareketlerini durdurarak hava

akışını sabit yönde tutun.

Wind-Free
* Dikey hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, klimayı
kapattığınızda tamamen kapanmayabilir.
* Yatay hava akışı kanadını manüel ayarlarsanız, normal
çalışmayabilir.
* Isıt modundayken, ancak Soğutma modunda değilken İyi uykular işlevi çalışırken hava akışı yönünü kontrol edebilirsiniz.

Soğutma İşlemi

Samsung klimanın akıllı ve güçlü soğutma işlevleri kapalı bir alanı serin ve konforlu tutar.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Soğutma

Soğutma modu


Sıcak havada serin tutmak için Soğut modunu kullanın.

Wind-Free Cool
• Soğut modunda konfor için, 5 °C’lik iç ve dış hava arasında sıcaklık farkını koruyun.
• Soğut modunu seçtikten sonra, uygulamak istediğiniz bir işlevi, sıcaklığı ve fan hızını seçin.
– Odanızı hızlı bir şekilde soğutmak için, bir sıcaklık ve güçlü fan hızı seçin.
– Enerji tasarrufu için, yüksek bir sıcaklık ve düşük fan hızı seçin.
– İç sıcaklık ayarlanan sıcaklığa yaklaştıkça, enerji tasarrufu için kompresör düşük hızda çalışır.

2-Aşama soğutma işlevi


İlk adımda istenilen sıcaklığa ulaşmak için güçlü soğutma çalışması başlatılır.Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa yaklaştığında fan hızı ve hava akış yönü doğru şekilde kontrol edilir.İstenilen sıcaklığa ulaştığında Rüzgarsız Soğutma çalışması hafif esinti sağlamaya başlar.

Wind-Free 2 Aşama
Hava akış kanadınınsıcaklığa göre değişmesi
+*
* : Açık (Esinti hava akış kanadından gelir)
+ : Kapalı (Esinti Rüzgarsız panelinden gelir)
 • Rüzgarsız soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz, Tek kullanıcı, iyi uyku fonksiyonu gibi fonksiyonlar çalışırken 2 Kademeli soğutma fonksiyonunu seçerseniz bu fonksiyonlar iptal edilir.

Nem Giderme İşlemi

Samsung klimanın nem alma işlevi kapalı bir alanı kuru ve konforlu tutar.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Nem Giderme

Nem Al modu


Yağmurlu ve nemli havada Nem Al modunu kullanın.

Wind-Free Nem Al

• Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, nem giderme kapasitesi o kadar düşük olur. Mevcut nemlilik yüksekken, ayarlanan sıcaklığı düşük bir sıcaklığa ayarlayın.

• Nem Al modunu ısıtma için kullanamazsınız. Nem Al modu bir soğutma yan etkisi üretmek için tasarlanmıştır.

Isıtma İşlemi

Samsung klimanın ısıtma işlevleri kapalı bir alanı ılık ve konforlu tutar.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Isıtma İşlevi

Isıt Modu


Sıcak kalmak için Isıt modunu kullanın.

Wind-Free

Klima ısındığında, soğuk darbelerden korunmak için başlangıçta fan 3 ila 5 dakika arası çalışmayabilir.

Klima yetersiz çalışırsa, klimayla birlikte ek bir ısıtma cihazı kullanın.

• Isıtma modunda dış sıcaklık düşükken ve nemlilik yüksekken, dış ısı eşanjöründe buz oluşabilir. Bu, ısıtma verimliliğini de azaltabilir. Bu durumda, klima dış ısı eşanjöründen buzu çözmek için 5 ila 12 dakika arası buz çözme işlevini çalıştırır.

• Buz çözme işlevi çalışırken, dış ünitede buhar oluşur. Klima, soğuk havanın iç üniteden çıkmasını engellemek için dikey hava akışı kanadını soldaki şekilde gösterildiği gibi en düşük konuma taşır.

A. Buz çözme işlemi çalışırken dikey hava akışı kanadının konumu (Kanat hemen hemen kapalı görünür.)

B. Isıtma modu çalışırken dikey hava akışı kanadı konum aralığı.

• Buz çözme işlevi çalışırken, soğuk havanın gelmesini önlemek için iç üniteden hiç hava gelmez. Buz çözme işlevi bittiğinde, sıcak hava bir süre sonra gelir.

• Dış ünitedeki buz miktarına bağlı olarak buz çözme işlevi programı kısalabilir.

• Buz çözme işlevi programı yağmur ve kardan kaynaklanan nemliliğe bağlı olarak da kısalabilir.

• Buz çözme işlevi çalışırken, uzaktan kumandayla diğer işlevleri seçemezsiniz. Onları buz çözme işlevi tamamlandıktan sonra seçin.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Akıllı Hızlı Özellikler

Samsung klimayla sağlanan çeşitli ek işlevsellikler bulunur.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Akıllı Hızlı Özellikler
Samsung Wind-Free Klima Kumanda Hızlı İşlev

Oto. modu


Oto. modunu klimanın işlemi otomatik kontrol etmesini istediğinizde kullanın. Klima olası en uygun atmosferi sağlar.

Wind-Free

• İç sıcaklık ayarlanan noktadan yüksek veya düşük göründüğünde, klima otomatik olarak iç sıcaklığı soğutmak için soğuk hava sağlar veya iç sıcaklığı ısıtmak için sıcak hava sağlar.

Fan Modu


Klimayı sıradan bir fan gibi çalıştırmak için Fan modunu kullanın. Klima doğal bir esinti sağlar.

Wind-Free

• Klima uzun süre kullanılmayacaksa, Fan modunda 3 veya 4 saat çalıştırarak klimayı kurutun.

• Dış ünite, üniteden soğuk havanın girmesini önlemek için Fan modunda çalışmamak üzere tasarlanmıştır. Bu normal bir işlemdir ve klimanın bir arızası değildir.

Hızlı İşlevi


Fast işlevini odanızı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için kullanın. Bu işlev, klima tarafından sağlanan en güçlü soğutma ve ısıtma işlevidir. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.

Wind-Free

• 2-Aşama soğutma, Rüzgarsız soğutma, Konfor, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi uyku çalışırken Hızlı işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.

• Hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.

• Ayarlanan sıcaklığı ve fan hızını değiştiremezsiniz.

• Isıt modunda Hızlı işlevini seçtiğinizde, soğuk havanın esmesini önlemek için fan hızını artıramayabilirsiniz.

Konfor İşlevi


Konfor işlevini mevcut soğutma veya ısıtma efektinin çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız kullanın. Klima yumuşak bir soğutma veya ısıtma sağlar. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.

Wind-Free

• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.

• Fan hızını değiştiremezsiniz.

• 2-Aşama soğutma, Rüzgarsız soğutma, Hızlı, Tek Kullanıcı, Sessiz veya İyi uyku gibi işlevler çalışırken Konfor işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.

• Konfor işlevindeki soğutma veya ısıtma etkisinin zayıf olduğunu düşünüyorsanız, Konfor işlevini iptal edin.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda
Samsung Wind-Free Klima Kumanda

Sessiz işlevi


Sessiz işlevini çalışma gürültüsünü azaltmak için kullanın. Bu işlevi hem Soğut hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.

• Ayarlanan sıcaklığı ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.

• Fan hızını değiştiremezsiniz.

• 2-Aşama soğutma, Rüzgarsız soğutma, Hızlı, Konfor, Tek Kullanıcı veya İyi uyku gibi işlevler çalışırken Sessiz işlevini seçerseniz, bu işlevler iptal edilir.

Bip sesi işlevi


Bip sesi işlevini uzaktan kumandadaki bir düğmeye bastığınızda çalan bip sesini açmak veya kapatmak için kullanın.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

Ekran aydınlatması işlevi


Ekran aydınlatması işlevini iç ünite ekranındaki aydınlatmayı açmak veya kapatmak için kullanın.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

• Ekran aydınlatması işlevi iç ünite kapalıyken çalışmaz.

• Ekran aydınlatması işlevini açsanız bile Zamanlayıcı göstergesi görünmez.

• Ekran aydınlatması işlevi açıkken geçerli modu veya işlevi değiştirirseniz, Ekran aydınlatması işlevi kapanır

Wi-Fi işlevi (SmartThings uygulaması)


Wi-Fi işlevini etkinleştirdiğinizde, iletme göstergesi yanıp söner ve birkaç saniye için uzaktan kumanda ekranda görünür.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

• Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki SmartThings uygulaması bölümüne bakın.

• SmartThings uygulaması bazı modellerde mevcut olmayabilir.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Enerji Tasarrufu İşlemi

Samsung klimanın akıllı enerji tasarrufu işlevleri elektrik tüketimini azaltır.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Elektrik tüketimi kontrolü
Tek kullanıcı işlevi
Samsung Wind-Free Klima Kumanda Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi
İyi uyku işlevi

Elektrik tüketimi kontrolü


Kullanım işlevini klima kullanılarak tüketilen elektrik miktarını kontrol etmek için kullanın. Tüketilen miktar iç ünite ekranında birkaç saniye görüntülenir ve ayarlanan iç sıcaklık görünür.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

Görüntülenen değer aralığı 0,1 kWh ve 99 kWh arasındadır. Elektrik tüketimi klima açıldığı andan itibaren hesaplanır. Klima kapatıldığında değer sıfırlanır.

 • İç ünite ekranında gösterilen kullanım gerçekte tüketilen elektrikmiktarından biraz farklı olabilir.
 • • Elektrik tüketimini yalnızca klima çalışırken g örüntüleyebilirsiniz.

Tek kullanıcı işlevi


Tek Kullanıcı işlevini, soğutma veya ısıtma işlemi yapılırken elektrik tüketimini azaltmak için kullanın. Bu işlevi Soğutma ve Isıt modlarında seçebilirsiniz.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

• Tek Kullanıcı işlevi başladığında, deseni uzaktan kumandada birkaç saniye görünür ve dikey hava salınımı otomatik başlar.

• Tek Kullanıcı işlevini seçtikten sonra, ayarlanan sıcaklığı (Soğutma modunda 24 °C ila 30 °C, Isıt modunda 16 °C ila 30 °C), fan hızını ve hava akış yönünü değiştirebilirsiniz.

• Ayarlanan sıcaklık 24 °C’den düşük bir sıcaklığa getirilip Tek Kullanıcı işlevi Soğutma modunda açıldığında , ayarlanan sıcaklık otomatik olarak 24 °C’ye çıkar. Ancak, ayarlanan sıcaklık 25 °C ve 30 °C arasında ayarlanırsa aynı kalır.

• Tek Kullanıcı işlevini açtıktan sonra bile, hava salınımı hava salınımı düğmesiyle kaptana kadar devam eder.

• 2-Aşama soğutma, Rüzgarsız soğutma, Hızlı, Konfor, Sessiz veya İyi uyku gibi bir işlev çalışırken Tek Kullanıcı öğesini seçerseniz, bu modlar iptal edilir.

Açma zamanı/Kapama zamanı işlevi


Açma zamanı/Kapama zamanını ayarladığınız bir süreden sonra klimayı açmak veya kapatmak için kullanın.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda
Mevcut işlevi Aç, Kapa ve (İyi uyku) arasında değiştirmek için (Zamanlayıcı) düğmesine basın. (İyi uyku) yalnızca Soğutma ve Isıt modlarında görüntülenir.

• 0,5 ve 24 saat arasında bir zaman ayarlayabilirsiniz. Aç/Kapa zamanı işlevini iptal etmek için zaman aralığını 0,0 olarak ayarlayın.

• Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızda, iç ünitenin ekranında Zamanlayıcı göstergesi görüntülenir.

• Açma zamanı işlevini başlattıktan sonra, modu değiştirebilir ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Fan modu çalışırken ayarlanan sıcaklığı değiştiremezsiniz.

• Hem Açma zamanı hem de Kapama zamanı işlevleri için zamanı ayarlayamazsınız.

Açma zamanı ve Kapamazamanını birleştirme
Klima
kapalıyken
Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 5 saat
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınız andan itibaren
3 saat sonra klima açılır, 2 saat kadar açık kalır, sonra
otomatik kapanır.
Klima
açıkken
(Örnek) Açma zamanı: 3 saat, Kapama zamanı: 1 saat
Aç/Kapa zamanı işlevini başlattığınızdan andan 1 saat
sonra klima kapanır, kapatıldıktan 2 saat sonra açılır.

İyi uyku işlevi


İyi uyku işlevini enerji tüketimi yaparak gece iyi uyumak için kullanın. Bu işlevi hem Soğutma hem de Isıt modlarında seçebilirsiniz.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

• 16°C ila 30°C aralığında sıcaklığı 1 °C değiştirerek ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

• İyi uyku işlevinde önerilen ve optimum ayarlanan sıcaklıklar şu şekildedir;

ModÖnerilen ayarlanan
sıcaklık
Optimum ayarlanan
sıcaklık
Soğut25 °C ila 27 °C26 °C
Isıt21 °C ila 23 °C22 °C

• İyi uyku işlevini başlattığınızda, Zamanlayıcı göstergesi iç ünitenin ekranında görünür.

• İyi uyku fonksiyonu, Rüzgarsız Soğutma fonksiyonuyla çalıştırılabilir. Hafif esinti almak için Rüzgarsız Soğutma fonksiyonunu seçin düğmeye basın.

• 0,5 ve 12 saat arasında çalışma zamanını ayarlayabilirsiniz. İyi uyku işlevini iptal etmek için çalışma zamanını 0,0 olarak ayarlayın.

• Soğutma modunda İyi uyku işlevi için varsayılan çalışma zamanı 8 saattir. Çalışma zamanı 5 saatin üzerine ayarlanırsa, Uyandırma işlevi ayarlanan zamandan 1 saat önce başlar. Çalışma süresi sona erdiğinde klima otomatik durur.

• Açma zamanı, Kapama zamanı ve İyi uyku işlevleri üst üste bindiğinde, klima zamanlayıcısını yalnızca en son başlattığınız işlevle çalıştırır.

• 2 kademeli soğutma, Hızlı, Konforlu, Sesiz, Tek kullanıcı fonksiyonu gibi fonksiyonlar çalışırken iyi uyku fonksiyonunu seçerseniz bu fonksiyonlar iptal edilir.

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Bir Bakışta Temizleme

Otomatik Temizlemeyi Çalıştırma

Samsung Wind-Free Klima Kumanda Otomatik Temizlemeyi Çalıştırma

İç ünitenin dışını ve dış ünite ısı eşanjörünü temizleme

Samsung Wind-Free Klima Kumanda İç ünitenin dışını ve dış ünite ısı eşanjörünü temizleme

Samsung Wind-Free Klima Kumanda

Yorum yapın