Sharp Klima Uzaktan Kumanda

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Sharp Klima Uzaktan Kumanda
(Isıtma modu sembolü sadece AY-AP18CE/
AY-AP24CE modellerinde bulunur)

1 VERİCİ
2 GÖSTERGE (Sıvı Kristal Gösterge)
3 AÇMA/KAPAMA düğmesi
4 TERMOSTAT düğmesi
5 GÖSTERGE düğmesi
6 MOD düğmesi
7 ZAMANLAYICI AÇMA düğmesi
(saat ayarı için)
8 BİR SAAT SONRA KAPANMA düğmesi
9 ZAMANLAYICI KAPAMA düğmesi
(saat ayarı için)
10 FAN düğmesi
11 ZAMANLAYICI İPTAL düğmesi
12 SALINIM düğmesi
13 PLASMACLUSTER düğmesi

UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

PİLLERİN TAKILMASI İki adet AAA (R03) ebadında pil kullanın.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvası kapağını çıkarınn.
2 Pilleri bölmeye yerleştirin; ± ve —
kutupların doğru hizada olma-sına dikkat edin.
• Piller uygun şekilde takıldığında göstergede çizgiler görülür.
3 Pil yuvası kapağını tekrar yerine takın.

Sharp Klima Uzaktan Kumanda Pil Kapağı

NOTLAR:
• Pilin ömrü, normal kullanımda yaklaşık 1 yıldır.
• Pilleri değiştirirken daima ikisini birlikte değiştirin ve aynı tipte olmasına dikkat edin.
• Piller değiştirildikten sonra uzaktan kumanda uygun şekilde çalışmazsa pilleri çıkarın ve 30 saniye sonra tekrar takın.
• Üniteyi uzun süre kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

UZAKTAN KUMANDA NASIL KULLANILIR

Uzaktan kumandayı ünitenin sinyal
alıcısına doğru tutun ve istediğiniz
düğmeye basın. Ünite sinyali aldı
ğında bir bip sinyali verir.
• Uzaktan kumanda ile ünite arasında perde
olmamasına dikkat edin.
• Uzaktan kumanda 7 m mesafeye kadar
sinyal gönderebilir.

Sharp Klima Uzaktan Kumanda

UYARI
• Sinyal alıcısından güçlü direkt güneş ışığı almasına izin vermeyin, çünkü çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Sinyal alıcı güçlü direkt güneş ışığı alırsa ışığı kesmek için perde kullanın.
• Aynı odada hızlı starterli bir floresan lamba kullanılması sinyal transmisyonunu etkileyebilir.
• Ünite, aynı odadaki bir televizyon, video cihazı veya başka ekipmanların uzaktan kumandasından gönderilen sinyallerden etkilenebilir.
• Uzaktan kumandayı direkt güneş ışığında veya bir ısıtıcı yakınında bırakmayın. Aynı zamanda, üniteyi ve uzaktan kumandayı nemden ve darbeden de koruyun, rengini attı rabilir veya hasar verebilir.

Sharp Klima Uzaktan Kumanda TEMEL İŞLETİM

Sharp Klima Uzaktan Kumanda
Sharp Klima Uzaktan Kumanda
Fan Hızı Ayarlama

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI

Optimum rahatlık için hava akış yönü her modda otomatik olarak ayarlanır:

SOĞUTMA ve NEM ALMA moduYatay hava akışı
SADECE FAN modu (ve AY- AP18CE/AY-AP24CE için ısıtma)Çapraz hava akışı
Yatay Hava Akışı

UYARI
Düşey ayarlı kanatçıkları elle ayarlamaya çalışmayın.
• Düşey ayarlı kanatçığın elle ayarlanması, ayar için uzaktan kumanda kullanıldığında ünitenin hatalı çalışmasına sebep olabilir.
• Düşey ayarlı kanatçık SOĞUTMA veya NEM ALMA modunda uzun süre en alçak konumda tutulursa çiğlenme olabilir.
Klimayı uzun süre “YUMUŞAK” fan hızında çalıμtırırken yatay ayar panjurunu çok sağa veya sola ayarlamayın.
Panjurlar üzerinde çiğlenme ortaya çıkabilir.

Sharp Klima Uzaktan Kumanda PLASMACLUSTER’IN İŞLETİMİ

Odaya iyon grupları ve negatif iyonlar verilerek odanızın havası temiz tutulur ve fiziksel ve zihinsel rahatlığınıza yardımcı olur.

PLASMACLUSTER’IN İŞLETİMİ

BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI

BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI devreye alındığında ünite bir saat çalışıp durur.

BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI

Sharp Klima Uzaktan Kumanda ZAMANLAYICI AYARI

ZAMANLAYICI AYARI
Zamanlayıcı Açma

ZAMANLAYICININ AYARLANMASI VE İŞLETME İLE İLGİLİ NOTLAR

• Son zaman ayarı hafIzaya alınır ve bir sonraki ZAMANLAYICI KAPAMA veya ZAMANLAYICI AÇMA ayarınızda uzaktan kumandanın göstergesinde gösterilir.
• ZAMANLAYICI KAPAMA ve ZAMANLAYICI AÇMA birlikte ayarlanamaz. En son ZAMANLAYICI ayarı aktif olur.
• BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI devreye sokulduğunda ZAMANLAYICI KAPAMA ve ZAMANLAYICI AÇMA kullanılamaz.
• BİR SAAT SONRA KAPANMA AYARI, ZAMANLAYICI KAPAMA veya ZAMANLAYICI AÇMA periyodunda devreye alındığında ZAMANLAYICI AÇMA ve ZAMANLAYICI KAPAMA iptal olur.

Sharp Klima Uzaktan Kumanda

Yorum yapın