Alarko Flair Split Klima Uzman Kılavuzu

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Alarko Flair Split Klima
Alarko Flair Split Klima Dış Ünite
 • Aşağıdaki kontrollerin tutuşabilir soğutucu akışkan kullanan tesisatlar da uygulanması gereklidir:
  • Dolum miktarı soğutucu akışkan içeren parçaların montajının yapıldığı oda ölçülerine göre belirlenir;
  • Havalandırma makineleri ve çıkışları yeterli düzeyde çalışıyor olmalı ve bunları engelleyen herhangi bir şey bulunmamalıdır;
  • Dolaylı bir klima gazı devresi kullanılıyorsa, ikincil devrede klima gazı bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir;
  • Ekipman gözle görülür ve okunabilir bir şekilde işaretlenmelidir. Okunamayan uyarılar ve işaretler
   düzeltilmelidir;
  • Soğutucu akışkan boruları veya bileşenleri, bileşenlerin korozyona dayanıklı malzemelerden imal edildiği veya korozyona karşı uygun bir şekilde korundukları durumlar haricinde, soğutucu akışkan içeren bileşenlerde korozyon oluşmasına neden olabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmayacak şekilde monte edilmelidir.
 • Elektrikli bileşenlerde yapılacak onarım ve bakım işlemlerinde, başlangıçta güvenlik kontrolleri ve bileşen inceleme prosedürleri kullanılmalıdır. Güvenliğe olumsuz etki edebilecek bir arıza olması halinde, başarılı bir şekilde giderilinceye kadar sisteme herhangi bir şekilde güç kaynağı bağlanmamalıdır. Arızanın hemen giderilememesi, ancak ünitenin çalışmaya devam etmesi gereken durumlarda, yeterli ölçüde güvenli geçici bir çözüm kullanılabilir.

 • Başlangıçtaki güvenlik kontrolleri aşağıdakileri içermelidir:
  • Kondansatörler deşarj olmuş olmalıdır: Kıvılcım oluşma olasılığından kaçınmak için bu işlem güvenli bir yöntemle yapılmalıdır;
  • Sistemin dolumu, gaz toplaması veya havasının alınması sırasında canlı elektrikli bileşenler ve kablo tesisatları olmaması gerekir;
  • Sürekli toprak bağlantısı bulunmalıdır.

 • Klima gazı bulunduğunun kontrolü
 • Teknisyenin zehirli veya tutuşma potansiyeli olan bir atmosferde bulunduğunun farkına varması için çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında bölge uygun bir soğutucu akışkan detektörü ile kontrol edilmelidir. Kullanılan sızıntı tespit ekipmanının tüm uygulanabilir soğutucu akışkanlar için kullanıma uygun olduğundan emin olun, kıvılcım çıkarmamalı, yeterli düzeyde yalıtılmış olmalı ve kendinden güvenli olmalıdır.
 • Yangın söndürücü bulundurulması
 • Soğutucu akışkan ekipmanında ya da ilişkili herhangi bir parçasında sıcak işlem yapılacaksa, uygun yangın söndürücü ekipmanın el altında bulunması gerekir. Dolum alanı yakınlarında kuru kimyevi toz ya da CO2 yangın söndürücü bulundurun.
 • Havalandırmalı alan Sisteme müdahale etmeden ya da herhangi bir sıcak işlem yapmadan önce bölgenin açık alan olduğundan ya da yeterli düzeyde havalandırma yapıldığından emin olun. Çalışma yapıldığı süre boyunca belirli bir düzeyde havalandırmaya devam edilmesi gereklidir. Bu havalandırma yayılan soğutucu akışkanı emniyetli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen atmosfere atmalıdır. Soğutma ekipmanına yapılan kontroller – Elektrikli bileşenlerin değiştirilmesi durumunda, takılacak bileşenler amacına uygun ve doğru teknik özelliklere sahip olmalıdır. Her zaman üreticinin bakım ve servis yönergeleri takip edilmelidir. Tereddüde düştüğünüz konularda destek almak için üreticinin teknik departmanına başvurun.

 • Elektrikli cihazlarda yapılacak kontroller
  • Kondansatörler deşarj olmuş olmalıdır: Kıvılcım oluşma olasılığından kaçınmak için bu işlem güvenli bir yöntemle yapılmalıdır;
  • Sistemin dolumu, gaz toplaması veya havasının alınması sırasında canlı elektrikli bileşenler ve kablo tesisatları olmaması gerekir;

 • Sızdırmazlık elemanlarında yapılacak onarımlar
 • Sızdırmazlık elemanlarında yapılacak onarımlar sırasında, herhangi bir sızdırmazlık kapağı, vb. sökülmeden önce, tüm elektrik beslemeleri üzerinde çalışma yapılacak ekipmandan ayrılmalıdır. Verilecek servis sırasında ekipmanda elektrik beslemesi olması kesinlikle gerekiyorsa, tehlikeli bir durum olasılığında bir uyarı vermesi için sürekli çalışan biçimde bir kaçak akım rölesi takılmalıdır. Elektrikli bileşenler üzerinde çalışma yapıldığında koruma seviyesi etkilenecek düzeyde kasaya müdahale edilmemesini sağlamak üzere aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir. Bu işlemler sırasında kablolara zarar verilmemeli, aşırı sayıda bağlantı yapılmamalı, orijinal teknik özelliklerine uygun olmayan terminaller kullanılmamalı, contalara zarar verilmemeli, uygun olmayan rakor bağlantıları kullanılmamalıdır.
  • Aparatların emniyetli bir şekilde monte edilmesi gereklidir.
  • Contaların veya sızdırmazlık malzemelerinin artık tutuşabilir atmosferlerin girişini engelleme
   görevini yerine getiremeyecek ölçüde bozulmamış olmaları gereklidir. Değiştirilecek parçalar üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
   NOT: Silikon sızdırmazlık maddelerinin kullanılması bazı sızıntı tespit cihazı türlerinin verimini düşürebilir. Üzerinde çalışma yapmadan önce, kendinden güvenli bileşenler yalıtılmalıdır.

 • Kendinden güvenli bileşenlerde yapılacak onarımlar
 • Yapılacak işlemin kullanılan ekipmanın izin ver ilen gerilim ve akım değerini aşmayacağından emin olmadan devreye herhangi bir sürekli endüktif ya da kapasitif yük bağlamayın. Kendinden güvenli bileşenler, tutuşabilir bir atmosferde canlı elektrik varken üzerinde çalışma yapılabilecek tek türdür. Test aparatının doğru sınıfta olması gereklidir. Bileşenleri sadece üretici tarafından belirtilen parçalar ile değiştirin. Diğer parçalar, bir sızıntı sonrasında ortamda biriken soğutucu akışkanın tutuşmasına neden olabilir.

 • Alarko Flair Split Klima Kablolama

Kablo tesisatının aşınma, korozyon, aşırı baskı, vibrasyon, keskin kenarlar ve başka herhangi bir çevresel etkiye maruz kalmadığını kontrol edin. Bu kontrollerde, eskime veya kompresörler veya fanlar gibi kaynaklar nedeniyle sürekli vibrasyon da dikkate alınmalıdır.

Tutuşabilir soğutucu akışkanların tespiti Hiçbir koşul altında soğutucu akışkan sızıntısının tespiti için potansiyel tutuşma kaynakları kullanılmamalıdır. Halojen bir fener (ya da açık alev kullanılan başka herhangi bir detektör) kullanılmamalıdır.

 • Sızıntı tespit yöntemleri Sızıntı tespit akışkanları birçok soğutucu akışkan ile kullanıma uygundur, ancak klorür içeren deterjan kullanımından kaçınılması gereklidir çünkü klorür soğutucu akışkan ile tepkimeye girebilir ve bakır boru tesisatında korozyona neden olabilir.
 • Devre Dışı Bırakma

Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce, teknisyenin ekipmanlar ve ilgili tüm detaylara tamamen hakim olması son derece önemlidir. Tüm soğutucu akışkanların emniyetli bir şekilde toplanması tavsiye edilen iyi bir uygulamadır. Toplanan soğutucu akışkanın yeniden kullanılması gerekiyorsa, herhangi bir işlem yapmadan önce, yağ ve soğutucu akışkan numunesi alınmalıdır. Göreve başlamadan önce elektrik beslemesinin kullanılabilir durumda olması son derece önemlidir.

 • a) Ekipmana ve çalıştırılmasına hakim olun.
 • b) Sistemi elektriksel olarak izole edin
 • c) Prosedüre başlamadan önce aşağıdakileri sağlayın:
 • – gerekirse soğutucu akışkan tüplerinin taşınması için mekanik taşıma ekipmanı hazır bulundurulmalıdır;
 • – tüm kişisel koruyucu ekipmanlar hazır durumda olmalı ve düzgün bir şekilde kullanılmalıdır;
 • – toplama işlemi sürekli olarak yetkin bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır;
 • – toplama ekipmanı ve tüpleri ilgili standartlara uygun olmalıdır.
 • d) Mümkünse klima gazı sistemini pompalayarak boşaltın.
 • e) Vakum elde edilmesi mümkün değilse, soğutucu akışkanın sistemin çeşitli bölümlerinden toplanabilmesi için bir manifold hazırlayın.
 • f) Toplama başlamadan önce tüpün bir terazi üstünde olması gereklidir.
 • g) Toplama makinesini başlatın ve üreticinin talimatlarına uygun biçimde çalıştırın.
 • h) Tüpleri aşırı doldurmayın. (Sıvı dolum kapasitesinin en fazla %80’i).
 • i) Geçici de olsa silindirin maksimum çalışma basıncını aşmayın.
 • j) Tüpler düzgün bir şekilde doldurulduktan ve işlemler tamamlandıktan sonra, tüpler ekimanların servis verilen yerden hemen uzaklaştırılması ve ekipman üzerinde bulunan tüm izolasyon vanalarının kapalı konuma alınması gereklidir.
 • k) Toplanan soğutucu akışkan, temizlenmeden ve kontrol edilmeden başka herhangi bir soğutucu akışkan sistemine doldurulmamalıdır.
 • Alarko Flair Split Klima Etiketleme

Devre dışı bırakıldığını ve soğutucu akışkanının boşaltıldığını gösterecek şekilde ekipman etiketlenmelidir. Etikette tarih ve imza bulunmalıdır. Tutuşabilir soğutucu akışkanlar içeren cihazlar için, ekipmanın üzerinde tutuşabilir soğutucu akışkan içerdiğini belirten etiketler olması gereklidir.

 • Alarko Flair Split Klima Klima Gazı Toplama

İster servis amaçlı, ister devre dışı bırakma amaçlı olsun, bir sistemden klima gazı boşaltılırken, tüm klima gazlarının emniyetli bir şekilde boşaltılması için iyi uygulamalar tavsiye edilir. Klima gazı tüplere aktarılırken, sadece uygun klima gazı toplama tüpleri kullanılmalıdır. Dolum yapılmış soğutucu akışkan miktarını alacak sayıda tüp olmasını sağlayın. Kullanılacak tüm tüpler toplanan soğutucu akışkan için kullanıma uygun olmalı ve bu soğutucu akışkanın etiketini taşımalıdır (örn. soğutucu akışkan toplama için özel tüpler). Tüpler düzgün çalışan basınç tahliye vanası ve ilgili kapatma vanası ile eksiksiz olmalıdır. Boş toplama tüplerinin havası alınır ve eğer mümkünse toplama işlemi öncesinde soğutulur. Toplama ekipmanının düzgün çalışır durumda olması, ekipmanın kullanımı ile ilgili açıklamaların el altında bulunması ve tutuşabilir soğutucu akışkanlar dahil olmak üzere, varsa, tüm uygun soğutucu akışkanların toplanmasına uygun olması gereklidir.

Ayrıca kalibrasyonu yapılmış ve düzgün çalışan bir terazi seti hazırda bulunmalıdır. Hortumlar sızıntı yapmayan ayırma kaplinleri ile eksiksiz ve iyi durumda olmalıdır. Toplama makinesini kullanmadan önce, yeterli düzeyde çalıştığından, bakımlarının düzgün yapıldığından ve soğutucu akışkan sızıntısı durumunda tutuşmayı önlemek üzere ilişkili elektrikli bileşenlerinde sızdırmazlık sağlandığından emin olun. Tereddüde düştüğünüz konularda imalatçıya başvurun.

Toplanan soğutucu akışkan, doğru toplama tüpü içerisinde soğutucu akışkan tedarikçisine iade edilmeli ve ilgili atık aktarma notu düzenlenmelidir. Toplama ünitesinde ve özellikle tüplerde soğutucu akışkanları karıştırmayın.

Kompresörler veya kompresör yağlarının boşaltılması durumunda, bu işlemin yağın içinde tutuşabilir soğutucu akışkan bulunmayacak şekilde makul önlemler alınarak yapılması gereklidir. Kompresörün tedarikçiye iade edilmesinden önce boşaltma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi hızlandırmak için sadece kompresör gövdesinin elektrikli ısıtıcısı kullanılabilir. Bir sistemden yap boşaltıldığı zaman, bu işlemin emniyetli bir şekilde yapılması gereklidir.

Yorum yapın