VIESSMANN VITOCLIMA 333-S VRF Arıza Kodları ve Onarımı

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

333-S VRF Arıza Kodları ve Onarımı

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları Sistem arıza oluşma durumunda; iç ünite ekranı, kumanda ve dış ünite ana kartında arıza kodu görüntüler.
Hatalı iç ünite yeri hemen nasıl belirlenir
Birden fazla iç ünite çalıştığında, hatalı iç üniteyi ya da kablolu kumandaya karşılık gelen iç üniteyi belirlemek için iç ünite adres sorgusunu ve hatalı iç ünite belirleme fonksiyonunu kullanın.

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları - C01 İç ünite adres ve hata sorgusu
Resim 1: C01 İç ünite adres ve hata sorgusu

Not 1: Sorgulanan iç ünite normal ise sıcaklık alanında hata kodu görüntülenmez. Eğer birden fazla hata varsa,
hata kodları 3 saniye aralıklarla görüntülenir.
Not 2: Parametre sorgusu arayüzünden çıkmak için iç ünite adres ve hata sorgusu arayüzünde ‘’ON/OFF’’ tuşuna
basın.

Hata Kodları ve Çözümleri

Hata KoduHataMuhtemel SebepÇözüm
F0Dış ünite Ana kartında
hata (hafıza ve adres çipi
hatası gibi)
1. Ana karttaki saat çipi arızalı
2. Ana karttaki hafıza arızalandı
3. Ana karttaki adres çipi
arızalandı
1. Küçük CPU kartını değiştir
2. Kontrol kartını değiştir
3. Kontrol kartını değiştir
U2Dış ünite kapasite
switch ayarı hatalı
1. Switch ayarı yanlış
2. Switch arızalı
1. Kapasite switch ayarını kontrol et
2. Ana kartı değiştir
U3Faz sırası koruması1. Üç fazlı güç kablosu doğru
bağlanmadı
2. Ana kartın tespit devresi arızalı
1. Elektrik besleme kablolarının bağlantılarını kontrol et veya sıralamayı değiştir
2. Kontrol kartını değiştir
ULYanlış acil işlem switch ayarı1. Switch ayarı yanlış
2. Switch arızalı
1. Switch ayarını düzenle
2. Ana kartı değiştir
C0Dış ünite- İç ünite
arasında veya
İç ünite – Kablolu
kumanda arasında
iletişim hatası
1 İletişim kabloları bağlanmadı
2. İletişim bağlantısı koptu
3. İletişim kabloları düzgün
bağlanmadı
4. Kumanda arızalı
Not: Dış ünite kartında C0 görüntülenmez ise iç ünite ve kumanda arasındaki kabloyu kontrol et. C0 görüntülenir ise İç üniteler ve dış üniteler arasındaki ve ya iç ünite ve kumanda arasındaki kabloyu kontrol et.
1. Dış ünite kontrol kartı ve iç üniteyi bağlayan, iç ünite ve kumandayı bağlayan kabloların gevşekliğini kontrol et. Gevşek ise, tekrardan bağla.
2. Kontrol kartı ve iç üniteyi bağlayan, iç ünite ve kumandayı bağlayan kabloların bozuk olup olmadığını kontrol et. Bozuk ise, değiştir.
3. İletişim kablolarının gerilimini kontrol et.
4. Kumandayı değiştir. Hata çözülmediyse iç ünite kartı arızalıdır.
C2Anakart ve inverter kartı
arasındaki iletişim
bozukluğu
1. İletişim kabloları bağlanmadı
2. İletişim bağlantısı koptu
3. İletişim kabloları zayıf bir
şekilde bağlandı
4. Kart arızalı
1. Anakart ve İnverter kartı bağlayan kabloların gevşekliğini kontrol et. Gevşek ise, yeniden bağla.
2. Anakart ve İnverter kartı bağlayan kabloların bozuk olup olmadığını kontrol et. Bozuk ise, değiştir.
3. Anakart ve inverter kartını bağlayan kabloların kontağını kontrol et.
4. Kontrol kartını değiştir. Arıza giderildi ise kontrol kartı hatalıdır. İnverter kartı değiştir. Hata giderildiyse, kompresör sürücü kartı hatalıdır.
C3Ana kart ve fan kartı arasında iletişim bozukluğu1. İletişim kabloları bağlanmadı
2. İletişim bağlantısı koptu
3. İletişim kabloları zayıf bir
şekilde bağlandı
4. Kart arızalı
1. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartı arasındaki kabloların gevşekliğini kontrol et. Gevşek ise, yeniden bağla.
2. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartı arasındaki kabloların bozuk
olup olmadığını kontrol et. Bozuk ise, kabloyu değiştir.
3. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartını bağlayan iletişim kablolarının kontağını kontrol et.
4. Ana kartı değiştir. Arıza giderildi ise ana kart hatalıdır. Fan sürücü kartını değiştir. Arıza giderildi ise, fan sürücü kartı hatalıdır.
C6Dış ünite adresleri
uyuşmazlık hatası
1. Dış üniteler arasındaki iletişim
kabloları gevşek
2. Dış üniteler arasındaki iletişim
kabloları bozuk
3. Dış üniteler arasındaki iletişim
kabloları zayıf bağlanmış
4. Anakart kart arızalı
1. İletişim kablosu gevşek ise, yeniden bağla
2. İletişim kablosu bozuk ise, değiştir
3. İletişim kablosunun kontağını kontrol et
4. Ana kartı değiştir
CCMaster dış ünite yok1. Dış ünite SA8 switch’i 11’e
getirilmemiş
2. Dış ünite SA8 switch’i arızalı
1. Dış ünitelerden birinin SA8 switch’ini 11’e getir
2. Ana kartı değiştir veya bir dış ünitenin SA8 switch’ini 00’a getir.
CFBirden fazla master dış ünite1. Birden fazla dış ünitenin SA8
switch’i 11’e getirilmiş
2. Bir veya birden fazla dış
ünitenin SA8 switch’i arızalı
1. Tüm diğer SA8 switch’i 11’e getir ve bir tanesini değiştirilmemiş olarak bırak.
2. Kontrol kartını değiştir.
L7Master iç ünite yok1. Master iç ünitenin gücü kesilmiş
2. Master iç ünite iletişimi
başarısız
3. Master iç ünitenin ana kartı
arızalı
4. Sistemde master IDU ayarlı
değil
1. Master iç ünite açık mı kontrol et. Evet ise ana kartı değiştir.
2. Master iç ünite iletişim kablosunun kontağını kontrol et. İletişim arızası rapor edilmez ise (C0), ana kartı değiştir.
3. İç ünitenin ana kartını değiştir ve ana iç üniteyi resetle.
4. Master iç ünite ayarla
C5İç ünite adres çakışmasıBirden fazla iç ünite aynı adresi
kullanıyor.
Tekrar eden adresi düzelt. (Birden fazla sistem merkezi olarak kontrol edilmediğinde kullanılır).

Birden fazla vrf sistemi merkezi olarak kontrol edildiğinde C5 çözümü;
Çözüm 1;
Vi-Bug programından adres değiştirme
Bir vrf sisteme enerji verildiğinde iç üniteler 1’den başlayarak adreslenir. Sistemler merkezi kumanda için birbirine
bağlandığında C5 hatası görünür. Bu durumda, iç üniteler kapatılıp açılamaz ve sistemler devreye alınamaz. Bu gibi durumlarda her bir sistemin adresini tekrar aşağıdaki gibi ayarlayın.


Vi-Bug programı sistemler arası haberleşmeye bağlandığında Görüntü 1’deki gibi görünür.

VIESSMANN VITOCLIMA 333-S VRF Arıza Kodları ve Onarımı

Adres çakışmasını düzeltmek için aşağıda gösterildiği gibi;
Setting -> Parameter Settings ayarlarına gidin ve “Project Number Conflict” e basın. (Görüntü 2’de)

VIESSMANN VITOCLIMA 333-S VRF Arıza Kodları ve Onarımı

Gelen pencere iki kısım içerir;

  1. İç ünite kısmı; Çakışan iç ünite adresini, sistem numarası ve zamanını gösterir
  2. Ayar kısmı, ayar butonunu gösteren kısım.

Görüntü 3’te gösterilen, çakışan İç ünite kısmından bir tane iç ünite seçin. Karşınıza gelen pencereden bir adres seçin ve set’e basın. (Görüntü 4’te gösterilmiştir.)

çakışan İç ünite kısmından bir tane iç ünite seçin. Karşınıza gelen pencereden bir adres seçin ve set’e basın.

Adres çakışması çözüldüyse, sistem normal konumuna döner ve iç üniteler çalıştırılabilir. (Görüntü 5)

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

Çözüm 2; Vi-Bug programından tekrar adresleme,
Devreye alma tamamlanmadıysa ve iç ünitelerin adreslerinin resetlemeye ihtiyacı varsa, görüntü 2’ de gösterildiği gibi “Reset All IDUs Project Number” a basın.
Görüntü 6’da gösterildiği gibi, açılan pencere iki kısım içerir;

  1. Sistem seçimi; resetlenecek sistemin seçilebildiği yer.
  2. Set butonu, resetleme talimatının verilebileceği yer.
  3. Sistem seçimi kutucuğunda bir veya birden fazla sistemi seçin ve Ayarlar kutucuğunda Set’e basın. (Görüntü 6 ve 7’ de gösterildiği gibi).
    Çakışma çözüldüyse, sistem normal konumuna döner ve iç üniteler çalıştırılabilir. (Görüntü 5)
VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları
Çözüm 3; Kablolu kumanda veya uzaktan kumandadan ayarlama

Çözüm 3; Kablolu kumanda veya uzaktan kumandadan ayarlama
Adres çakışması meydana geldiğinde, çakışmayı çözmek için servis kumandası veya kablolu kumandayı kullanabilirsin. Metot için “333-S VRF Kumanda Servis Ayarları” manuel’ine bakın.
Çözüm 4; Dış ünitenin ana kartında iç ünite adres denkleştirme (önerilen)
Dış ünitenin ana kartından iç ünite adres denkleştirme için “Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları” manueline bakınız.

Hata KoduHataMuhtemel SebepÇözüm
P3Kompresör sürücü modülü
resetleme koruması
İnverter kart hatalıdır.İnverter kartını değiştir.
P5İnverter kompresör aşırı
akım koruması
1. İnverter kart IPM modülü arızalıdır.
2. Kompresör U, V, W kablosu hatalı
bağlanmıştır.
3. Kompresör arızalıdır
1. İnverter kartı değiştir.
2. Kompresörün U, V, W kablosunu yeniden
bağla.
3. Kompresörü değiştir.
P6İnverter kart IPM modülü koruması1. Sürücü kartının IPM modülü hasar
görmüştür.
2. Kompresörün U, V, W kablosu düzgün bir
şekilde bağlanmamıştır.
3. Kompresör hasar görmüştür.
1. Kompresör sürücü kartını değiştir.
2. Kompresörün UVW kablosunu yeniden
bağla.
3. Kompresörü değiştir.
P7İnverter kart sıcaklık
sensörü hatası
Kompresör sürücü kartı hatalıdır.Kompresör sürücü kartını değiştir.
P8İnverter kart IPM aşırı
sıcaklık koruması
1. İnverter kartı arızalı.
2. Termal macun IPM modüle eşit şekilde
uygulanmadı.
3. IPM modül düzgün vidalanmadı.
1. Kompresör sürücü kartını değiştir.
2. Termal macunu IPM modüle eşit şekilde
uygula.
3. IPM modülü düzgünce vidala.
P9İnverter kompresör
koruması
1. İnverter kartı arızalı.
2. Kompresör hasarlı.
1. İnverter kartını değiştir.
2. Kompresörü değiştir.
PHİnverter kart DC hattı
yüksek voltaj koruması
1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj
460V’u aşıyor mu?
2. İnverter kart arızalı.
1. Güç girişi kablosundaki voltajı istenen
değere düşür.
2. İnverter kartı değiştir.
PLİnverter kart DC hattı düşük
voltaj koruması
1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj
320V’dan az mı?
2. İnverter kart arızalı.
1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere yükselt.
2. İnverter kartı değiştir.
PCİnverter kart akım kontrolü
devresi hatası
İnverter kart arızalı.İnverter kartı değiştir.
PFİnverter kart yeniden şarj etme devresi hatası1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj
280V’dan az mı?
2. İnverter kart arızalı.
1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere yükselt.
2. İnverter kartı değiştir.
PJİnverter kompresör
başlama arızası
1. İnverter kart hasarlı.
2. Kompresörün UVW kablosu düzgünce
bağlanmamış.
3. Kompresör hasarlı.
1. İnverter kartı değiştir.
2. Kompresör UVW kablosunu yeniden
bağla.
3. Kompresörü değiştir.
H3Fan sürücü modülü
resetleme koruması
Fan kartı arızalıFan kartını değiştir.
H5İnverter fan aşırı akım
koruması
1. Fan kartının IPM modülü hasarlı.
2. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış.
3. Fan hasarlı.
1. Fan kartını değiştir.
2. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla
3. Fanı değiştir.
H6Fan kartı IPM modül
koruması
1. Fan kartının IPM modülü hasarlı.
2. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış.
3. Fan hasarlı.
1. Fan kartını değiştir.
2. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla
3. Fanı değiştir.
H7Fan kartı sıcaklık sensörü
arızası
Fan kartı arızalıFan kartını değiştir.
H8Fan kartı IPM aşırı sıcaklık
koruması
1. Fan kartı arızalı.
2. Termal macun IPM modüle eşit şekilde
uygulanmadı.
3. IPM modül düzgün vidalanmadı.
1. Fan kartını değiştir.
2. Termal macunu IPM modüle eşit şekilde uygula.
3. IPM modülü düzgünce vidala.
H9İnverter fan servis dışı
koruması
1. Fan sürücü kartı arızalı.
2. Fan hasarlı.
1. Fan sürücü kartını değiştir.
2. Fanı değiştir.
HHFan kartı DC hattı yüksek
voltaj koruması
1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj
460V’u aşıyor mu?
2. Fan kartı arızalı.2.
1. Güç girişi kablosundaki voltajı istenen değere düşür.
Fan kartını değiştir.
HLFan kartı DC hattı düşük
voltaj koruması
1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj
320V’dan az mı?
2. Fan kartı ve kompresör inverter kartı düzgün
bağlanmamış.
3. Fan kartı arızalı.
1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere yükselt.
2. Fan kartını ve kompresör sürücü kartını
3. kablolama diyagramına göre bağla.
Fan kartını değiştir.
HCFan kartı akım tespit
devresi arızası
Fan sürücü kartı arızalıFan sürücü kartını değiştir
HJİnverter fan başlama arızası1. Fan kartı hasarlı.
2. Fan pervanesi sıkışması.
3. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış.
4. Fan hasarlı.
1. Fan sürücü kartını değiştir.
2. Fan pervanesini kontrol edin.
3. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla.
4. Fanı değiştir.

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

Kompresör inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme

A) Hazırlık: Bir dijital multimetre bulun ve diyot konumuna ayarlayın. Kompresörün U, V ve W kablolarını inverter kartından iki dakika sonra çıkarın. Sistem kapatıldıktan sonra en az iki dakika sonra test edildiğinden emin olun.
B) Yöntem: Sırasıyla alttaki resimde belirtilen U-P, V-P, W-P arasını ölçün ve kaydedin. P kısmında daima siyah probu kullanın. Daha sonra U-N, V-N, W-N arasını ölçün ve kaydedin. N kısmında daima kırmızı probu kullanın.
C) Analiz: Yukarıdaki altı senaryoda okuma aralığı 0,3 V ile 0,7 V arasında ise, IPM modülü normaldir. Okunan değer bir veya birden fazla senaryoda 0 ise, IPM modülü arızalıdır.

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

Fan inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme

A) Hazırlık: Bir dijital multimetre bulun ve diyot konumuna ayarlayın. Kompresörün U, V ve W kablolarını inverter kartından iki dakika sonra çıkarın. Sistem kapatıldıktan sonra en az iki dakika sonra test edildiğinden emin olun.
B) Yöntem: Sırasıyla alttaki resimde belirtilen U-P, V-P, W-P arasını ölçün ve kaydedin. P kısmında daima siyah probu kullanın. Daha sonra U-N, V-N, W-N arasını ölçün ve kaydedin. N kısmında daima kırmızı probu kullanın.
C) Analiz: Yukarıdaki altı senaryoda okuma aralığı 0,3 V ile 0,7 V arasında ise, IPM modülü normaldir. Okunan değer bir veya birden fazla senaryoda 0 ise, IPM modülü arızalıdır.

Fan inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme
Fan inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

Durum

A0Sistem devreye alınmadın0Tasarruf modu ayarı
A1n1
A2İlave gaz şarjı fonksiyonun2İç ünite / Dış ünite kapasite oranı yüksek
A3Defrost işlemi yapılıyorn3
A4Yağ toplama işlemi yapılıyorn4Maksimum çıkış kapasitesi
A5n5
A6Isıtma / Soğutma ayarın6Ünite hata sorgusu
A7Sessiz mod fonksiyonun7Ünite parametre sorgusu
A8Vakum modu fonksiyonun8İç ünite adres sorgulama
A9n9
AAnAIsıtma/Soğutma Modu
AHSistem ısıtma modundanHIsıtma Modu
ACSistem soğutma modundanCSadece Soğutma Modu
ALNl
AEGaz şarjınEOlumsuz kod
AFFannFSadece Fan modu
AJFiltre temizleme zamanınJ
APSistem devreye alıma başlamanP
AUUzaktan Acil kapamanU
AbAcil kapatmanb
AdKısıtlı işlemndVIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

Devreye Alma

U0Kompresör ön ısıtma süresi yetersizC0Haberleşme hatası: iç ünite-kumanda, İç-Dış ünite
U1C1
U2Dış ünite kapasite Switch’i hatasıC2İnverter kart- Anakart haberleşme hatası
U3Faz sırası hatalıC3Fan kartı- Ana kart haberleşme hatası
U4Gaz eksikC4İç ünite yok (bir ya da birden fazla iç ünitede enerji
yok veya sinyal kablosu arızalı)
U5İnverter kart adres hatasıC5İç ünite adres çakışması
U6Dış ünite vanaları kapalıC6Dış üniteler arası adresleme hatası
U7C7
U8İç ünite borulama hatasıC8Kompresör acil durum
U9Dış ünite borulama hatasıC9Fan acil durum
UACAModül acil durum
UHCHKapasite oranı (Diversite) yüksek hatası
UCMaster iç ünite ayarlıCCMaster dış ünite seçili değil
ULKompresör acil işlem moduCLKapasite (Diversite) düşük hatası
UEGeçersiz gaz şarjıCE
UFCFMaster ürün birden fazla seçili
UJCJAdres arama hatası
UPCPKablolu kumanda hatası
UUCbAlıcı göz kartı- Ana kart haberleşme hatası
UbCbIP adresi fazla hatası
UdCd

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları İç ünite hata kodları

L0İç ünite hatasıd0
L1İç ünite fan korumad1İç ünite ana kart hatası
L2Yardımcı Isıtma Korumasıd2
L3Su taşma koruması (Drenaj)d3Sıcaklık sensörü hatası
L4Şebeke aşırı akım korumasıd4Giriş borusu sensörü hatası
L5Donmaya karşı korumad5Evaparatör sensörü hatası
L6Mod çakışmasıd6Çıkış borusu sensörü hatası
L7Master iç ünite yokd7Nem sensörü hatası
L8Şebeke voltajı düşükd8Su sıcaklık sensörü hatası
L9İç ünite numarası tutarsızd9Jumper (Köprü) hatası
LAİç ünitelerin serisi tutarsızdAİç ünite ağ adresi hatalı
LHDüşük hava kalitesidHKablolu Kumanda- Anakart haberleşme hatası
LCİç ve dış ünite modelleri eşleşmiyordCSes düğmesi arızası
LLdLHava çıkış sensörü hatası
LEdEİç ünite CO2 sensörü hatası
LFdF
LJdJ
LPdP
LUdU
LbdbSistem Devreye Alma İşlemi
Lddd

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları Dış ünite hata kodları

E0Dış ünite hatasıF0Dış ünite ana kart hatası
E1Yüksek basınç korumasıF1Yüksek basınç sensörü
E2Düşük sıcaklık korumasıF2
E3Alçak basınç korumasıF3Düşük basınç sensörü
E4Yüksek çıkış sıcaklığıF4
E5Kompresör 1 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıF5Kompresör 1 çıkış sıcaklık sensörü arızası
E6Kompresör 2 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıF6Kompresör 2 çıkış sıcaklık sensörü arızası
E7Kompresör 3 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıF7Kompresör 3 çıkış sıcaklık sensörü arızası
E8Kompresör 4 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıF8Kompresör 4 çıkış sıcaklık sensörü arızası
E9Kompresör 5 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıF9Kompresör 5 çıkış sıcaklık sensörü arızası
EAKompresör 6 yüksek çıkış sıcaklığı korumasıFAKompresör 6 çıkış sıcaklık sensörü arızası
EHFHKompresör 1 akım sensörü hatası
ECKompresör 1 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFCKompresör 2 akım sensörü hatası
ELKompresör 2 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFLKompresör 3 akım sensörü hatası
EEKompresör 3 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFEKompresör 4 akım sensörü hatası
EFKompresör 4 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFFKompresör 5 akım sensörü hatası
EJKompresör 5 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFJKompresör 6 akım sensörü hatası
EPKompresör 6 çıkış sıcaklık sensörü hatasıFP
EUKompresör 1 yüksek gövde sıcaklığı hatasıFUKompresör 1 kapak sensörü
EbKompresör 2 yüksek gövde sıcaklığı hatasıFbKompresör 2 kapak sensörü
EdFF
P0İnverter kart hatasıH0Fan kartı
P1İnverter kart başarısızlığıH1Fan sürücü kartı başarısızlığı
P2İnverter kart voltaj korumasıH2Fan kartı voltaj koruması
P3İnverter kart sürücü modülü resetlemeH3Fan kartı sürücü modülü resetleme
P4İnverter kart PFC korumasıH4Fan kartı PFC koruması
P5İnverter kompresör aşırı akım korumasıH5Fan kartı aşırı akım koruması
P6İnverter kart IPM modül korumasıH6Fan kartı IPM koruması
P7İnverter kart sıcaklık sensörüH7Fan kartı sıcaklık sensörü
P8İnverter kart IPM modül aşırı sıcaklık korumasıH8Fan kartı yüksek sıcaklık koruması
P9İnverter kompresör kalkış hatasıH9Fan motoru kalkış hatası
PAİnverter kart EROM hatasıHAFan kartı EPROM hatası
PHİnverter kart yüksek DC voltajıHHFan kartı yüksek DC voltajı
PCİnverter kart algılama hatasıHCFan kartı akım algılama hatası
PLİnverter kart düşük DC voltaj hatasıHLFan kartı düşük DC voltajı
PEİnverter kompresör faz hatasıHEFan kartı faz hatası
PFİnverter kart şarj devresi hatasıHFFan kartı şarj devresi hatası
PJİnverter kompresör başlama hatasıHJFan Motoru başlama hata
PPİnverter kart AC akım korumasıHPFan kartı AC akım koruması
PUHU
PbHb
PdHd
J0Diğer dış ünite arızasıb0
J1Kompresör 1 aşırı akım korumasıb1Dış ortam sıcaklık sensörü hatası
J2Kompresör 2 aşırı akım korumasıb2Defrost sensörü 1
J3Kompresör 3 aşırı akım korumasıb3Defrost sensörü 2
J4Kompresör 4 aşırı akım korumasıb4Subcooll Giriş sıcaklık sensörü
J5Kompresör 5 aşırı akım korumasıb5Subcooll Çıkış sıcaklık sensörü
J6Kompresör 6 aşırı akım korumasıb6Hava giriş sıcaklık sensörü 1
J7yollu vana sızıntı korumasıb7Hava giriş sıcaklık sensörü 2
J8Yüksek sistem basıncı oranı korumasıb8Dış ünite nem sensörü
J9Alçak sistem basıncı oranı korumasıb9Kondanser çıkış sıcaklık sensörü
JAİstisnai basınç korumasıbAYağ dönüş sıcaklık sensörü
JHbHSistem saati hatası
JCŞamandıra korumasıbCKompresör 1 Düşük gövde sıcaklığı
JLDüşük-Yüksek basınç korumasıBLKompresör 2 Düşük gövde sıcaklığı
JEbE
JFbF
JJbJ
JPbP
JUbU
Jbbb
Jdbd

VIESSMANN VITOCLIMA VRF Arıza Kodları

VIESSMANN

Yorum yapın