Klima Kompresör Uçları Ölçme

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Kompresörün klima içerisinde ki görevi, evaporatördeki basıncı düşük tutmak amacıyla buhar hale geçen soğutucu akışkanı ve buhar haldeki freon basıncını doğal bir sıcaklıkta kolaylıkla yoğunlaşabileceği bir basınca kadar sıkıştırma yaparak yükseltmektir. Bu yazıda Klima Kompresör Uçları ölçme adımlarına değineceğiz.

Klima Kompresör Uç Tespiti 

 • Kompresör terminalleri, kompresör terminal kapağının üzerindeki işaretlerle belirtilir. Buna rağmen herhangi bir sorun olursa kompresör terminalleri üzerinden motor sargılarının direnç değerleri ölçülerek terminal uçları belirlenebilir.
 • Ünitenin elektriği kesilir.
 • Terminal uçları çıkartılır.
 • Ohmmetrenin sıfır ayarı yapılır.
 • En düşük ohm skalası Rx1’e ayarlanır.
 • Kompresör uçlarının (C, S, R) her birine ayrı ayrı direnç tespiti yapılır.
 • En yüksek dirençli iki uç arasının tam karşı noktası (C) Common (Ortak) uç olarak işaretlenir.
 • Ohmmetrenin bir ucunu (C)’ye bağlayın diğer ucu öteki uçlarla ölçerek en yüksek direnç değerini bulun. En yüksek olan (S) Start (Yardımcı Sargı), en düşük olan (R) Run (Ana Sargı) dır.

Klima Kompresör Uçları

kompresör terminali - Klima Kompresör Uçları Ölçme

Kompresör Kopuk Sargı Testi Açık (Kesik) Devre

 1. En sık rastlanan devre problemidir.
 2. Akım yolu yoktur.
 3. Sebepleri:
 • Aşınmış kontaklar
 • Arızalı röle bobini
 • Kopuk kablo
 • Yanmış sigorta
 • Çözülmüş devre kesici
 • Açık anahtar

Ohm metrenizin bir ucunu (C) ucuna bağlayın diğer uç ise sırayla (S) ve (R) uçlarına bağlanır. Eğer ohmmetrenizin skalasında hiçbir değer okunamıyorsa ilgili sargıda kopukluk vardır. Yani açık devre olmuştur. Ya da kompresörün iç termiği açmış olabilir. Bu arızanın nedenleri genellikle aşağıdaki durumlardan kaynaklanır.

Düşük voltaj


Voltaj durumu kompresörün montajından önce kontrol edilmelidir. Doğru voltaj ölçümü, kompresör kalkış esnasındayken ve devre maksimum yükteyken kompresör terminallerinden ölçülerek tespit edilir. Eğer kompresör terminalleri kolay erişilemez yerdeyse buraya en yakın yerden ölçüm alınır. Kalkış parçaları (kondansatör, role) gerekli ise değiştirilir.

Çalıştırma kondansatörü
Kondenser
Fan motoru
Fan termostatı
Kirlenmiş sıvı hattı
Kirlenmiş sıvı enjeksiyon devresi

kompresör sargı kopukluğunun kontrolü - Klima Kompresör Uçları Ölçme

Kısa Devre

 1. En çok görülen ikinci problemdir.
 2. Elektrik devresi olması gerekenden daha düşük direnç gösterir.
 3. Sonuçları:
 • Yanık sigorta
 • Çözülmüş devre kesici
 • Erimiş kablolar
 • Şişmiş gövdeli daimi kapasitör
 • Siyahlanmış (yanmış) terminaller
 • Bobin yanması
kompresör kısa devresinin belirlenmesi - Klima Kompresör Uçları Ölçme

Kompresör Topraklama Testi

 1. Topraklama kontrolü yüksek direnç gösterir.
 2. Sigorta yanmasına ve devre kesici çözülmesine neden olmayabilir.
 3. Bir ohmmetre ile belirlenebilir.
 • Uçlar veya terminaller ile gövde arasını kontrol edin.
 • Ölçme cihazı yüksek kademede orta bir direnç değeri gösterir.
 • Kompresörün topraklaması tek faz veya üç faz olmasına bakılmaksızın yapılır.


Ünitenin elektriğini kesiniz.
Kompresör terminallerini ve basma borusunun üzerini iyice temizleyiniz.
Mekanik ölçü aletinizi ohmmetre kademesine alınız ve skalayı Rx1 konuma, dijital ölçü aleti varsa buzzer kademesine getiriniz.

Basma borusu ile terminallerin her birini ayrı ayrı tutunuz ve ibreyi kontrol ediniz.
Mekanik ölçü aletinin ibresinde tam bir sapma veya dijital ölçü aletinde buzzer ikazı, kompresör sargıları ile gövde arasında kısa devre olduğunun belirtisidir. Bu yüzden kompresör yenisi ile değiştirilmelidir.

Kompresör topraklama testinde şase görülmesinin nedenlerinden biri de kapasitörün iç durumundan ve montaj pozisyonundan ileri gelebilir. Bu durumda yol verme kapasitörü kontrol edilir.

kompresör topraklamasının kontrolü

Detaylar için Tesisat ve Soğutma Okulu

Yorum yapın