Vaillant Vrf Arıza Kodları

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Vaillant Vrf Arıza Kodları
Vaillant Vrf Arıza Kodları

Vaillant Vrf Arıza Kodları İç Ünite

Hata konumuArıza koduAnlamıArıza koduAnlamı
İç üniteL0İç ünite arızasıL1İç ünitenin fan koruması
İç üniteL2Takviye ısıtıcı korumasıL3Su doldurma seviyesi koruması
İç üniteL4Kablolu regler akım beslemesinde arızaL5Donmaya karşı koruma tetiklendi
İç üniteL6Mod çakışmasıL7Master iç ünite yok
İç üniteL8Yetersiz akım beslemesiL9Birden fazla ünite için münferit ayarda, iç
ünite sayısı tutarsız
İç üniteLAiç ünitelerin seri bağlantısı tutarsızLHKötü hava kalitesi
İç üniteLCİç üniteler dış ünite ile eşleşmiyorLLSu şalteri arızas
İç üniteLESu pompasının anormal devir sayısıLFYerden ısıtma şönt valfinde hatalı ayar
İç üniteLJÇift sıralı paket şalteri kod ayarı yanlışLPKalıcı mıknatıslı DC motor sıfırdan geçiş
hatası
İç üniteLUİç ünitenin soğutucu madde bağlantısı HR
ünitesine uymuyor
LbBirden fazla ünite için münferit ayarda, iç
üniteler tutarsız (ardıl ısıtma / nem alma
sistemi)
İç ünited1İç ünite elektronik kart arızası (PCB)d2Sıcak su boylerindeki alt sıcaklık sensöründe arıza
İç ünited3Ortam havası sıcaklık sensörü arızasıd4Giriş borusu sıcaklık sensörü arızası
İç ünited5Orta boru sıcaklık sensörü arızasıd6Çıkış borusu sıcaklık sensörü arızası
İç ünited7Hava nem sensörü arızasıd8Sıcak su boyleri sıcaklık sensörü arızası
İç ünited9Köprü arızasıdAİç ünite internet adresi arızası
İç ünitedHRegler elektronik kartı arızası (PCBdCDIP şalteri kapasite ayarı yanlış
İç ünitedLHava çıkışı sıcaklık sensörü arızasıdECO₂ sensörü arızası
İç ünitedFSıcak su boylerinde üst sıcaklık sensörü
arızası
dJSu dönüşündeki sıcaklık sensöründe arıza
İç ünitedPJeneratör giriş borusu sıcaklık sensörü
arızası
dUJeneratör çıkış borusu sıcaklık sensörü
arızası
İç ünitedbArıza aramaddGüneş enerjisi sıcaklık sensörü arızası
İç ünitednTitreşen parçalarda arızadySu sıcaklık sensörü arızası
İç ünitey1Giriş borusu sıcaklık sensörü 2 arızasıy2Çıkış borusu sıcaklık sensörü 2 arızası
İç ünitey7Temiz hava girişi sıcaklık sensörü arızasıy8İç ünite hava kutusu sensörü arızası
İç üniteyAArıza instrument fault detection and isolation (IFD)o1İç ünitelerin veri yolu toplama rayında alçak gerilim koruması
İç üniteo2İç ünitelerin veri yolu toplama rayında yüksek gerilim korumasıo3İç ünitenin akıllı güç modülü koruması IPM
(Intelligent Power Module)
İç üniteo4İç ünite devreye alma arızasıo5İç ünite aşırı gerilim koruması
İç üniteo6İç ünite akım algılama devresi arızasıo7İç ünitede senkronizasyon kaybına karşı
koruma
İç üniteo8İç ünite sürücü iletişim hatasıo9İç ünite ana kumanda iletişim hatası
İç üniteoAİç ünite akıllı güç modülü yüksek sıcaklık
koruması IPM (Intelligent Power Module)
obİç ünite tahrik sıcaklık sensörü arızası
İç üniteoCİç ünite soğutucu madde yükleme devresi
arızası (kablolu regler için)
o0Diğer tahrik arızaları

Vaillant Vrf Arıza Kodları Dış Ünite

Hata konumuArıza koduAnlamıArıza koduAnlamı
Dış üniteE0Dış ünite arızasıE1Yüksek basınç koruması
Dış üniteE2Düşük basınçlı tahliye sıcaklık korumasıE3Düşük basınç koruması
Dış üniteE4Kompresör çıkışı yüksek sıcaklık korumasıEdİç ünite sürücüsü akıllı güç modülü düşük
sıcaklık koruması IPM (Intelligent Power
Module)
Dış üniteF0Ana elektronik kart arızası (PCB)F1Yüksek basınç sensörü arızası
Dış üniteF3Düşük basınç sensörü arızasıF5Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
1
Dış üniteF6Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
2
F7Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
3
Dış üniteF8Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
4
F9Çıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
5
Dış üniteFAÇıkış sıcaklık sensörü arızası Kompresör
6
FCKompresör 2 gerilim sensörü arızası
Dış üniteFLKompresör 3 gerilim sensörü arızasıFEKompresör 4 gerilim sensörü arızası
Dış üniteFFKompresör 5 gerilim sensörü arızasıFJKompresör 6 gerilim sensörü arızası
Dış üniteFPDC motor arızasıFUKompresör 1 gövde üst tarafındaki sıcaklık
sensörü arızası
Dış üniteFbKompresör 2 gövde üst tarafındaki sıcaklık
sensörü arızası
FdHR birimi çıkış borusundaki sıcaklık sensörü arızası
Dış üniteFnHR birimi giriş borusundaki sıcaklık sensörü arızasıJ0Cihaz koruması
Dış üniteJ1Kompresör 1 aşırı gerilim korumasıJ2Kompresör 2 aşırı gerilim koruması
Dış üniteJ3Kompresör 3 aşırı gerilim korumasıJ4Kompresör 4 aşırı gerilim koruması
Dış üniteJ5Kompresör 5 aşırı gerilim korumasıJ6Kompresör 6 aşırı gerilim koruması
Dış üniteJ7Dört yollu ventil koruma gaz karışımıJ8Sistemdeki yüksek basınç oranını koruma
Dış üniteJ9Sistemdeki düşük basınç oranını korumaJAYanlış basınca karşı koruma
Dış üniteJCSu akış şalteri korumasıJLYüksek basınç çok düşük olduğu için koruma
Dış üniteJEYağ dönüş hattı tıkalıJFYağ dönüş hattı sızdırıyor
Dış üniteb1Dış sensör arızasıb2Buz çözme 1 sıcaklık sensörü arızası
Dış üniteb3Buz çözme 2 sıcaklık sensörü arızasıb4Alt soğutucunun sıvı kaçağı sıcaklık sensörü arızası
Dış üniteb5Alt soğutucunun gaz kaçağı sıcaklık sensörü arızasıb6Buhar-soğutucu madde seperatörü sıcaklık sensörü arızası
Dış üniteb7Buhar-soğutucu madde seperatörü çıkış
borusu sıcaklık sensörü arızası
b8Dış hava nem sensörü arızası
Dış üniteb9Eşanjör gaz sıcaklık sensörü arızasıbAYağ dönüşü sıcaklık sensörü 1 arızası
Dış ünitebHSistem saati arızasıbEKondansör giriş borusu sıcaklık sensörü
arızası
Dış ünitebFKondansör çıkış borusu sıcaklık sensörü
arızası
bJYüksek basınç sensörü ve düşük basınç
sensörü yanlış bağlanmış
Dış ünitebPArıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 2bUArıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 3
Dış ünitebbArıza sıcaklık sensörü yağ dönüşü 4bdAlt soğutucu gaz girişi sıcaklık sensörü
arızası
Dış ünitebnAlt soğutucu sıvı girişi sıcaklık sensörü
arızası
P0Kompresör sürücüsü elektronik kart arızası (PCB)
Dış üniteP1Kompresör sürücüsü elektronik kartı düzgün çalışmıyor (PCB)P2Kompresör sürücüsü elektronik kartı gerilim koruması (PCB)
Dış üniteP3Kompresör çalışma tahriği koruma sıfırlamasıP4Kompresör tahriği koruma Power Factor
Correction (PFC)
Dış üniteP5Aşırı gerilim koruması alternatif akım redresörü kompresörP6Kompresör sürücüsü akıllı güç modülü
koruması IPM (Intelligent Power Module)
Dış üniteP7Arıza sıcaklık sensörü kompresör tahriğiP8Kompresör sürücü bellek çipinde arıza
Dış ünitePHYüksek gerilim koruması DC veri yolu toplama rayı kompresör tahriğiPCKompresör sürücüsü akım algılama devresi arızası
Dış ünitePLAlçak gerilim koruması DC veri yolu toplama rayı kompresör tahriğiPEFaz kesintisi alternatif akım redresörü
kompresör

Dış Ünite

Hata konumuArıza koduAnlamıArıza koduAnlamı
Dış ünitePFKompresör tahriği şarj akımı devresi arızasıPJBaşlatma arızası alternatif akım redresörü
kompresör
Dış ünitePPKompresör alternatif akım redresörü AC
koruması
PUKompresör sürücüsü AC gerilimi
Dış üniteH0Fan tahrik devre kartı arızası (PCB)H1Fan tahrik elektronik kartı düzgün çalışmıyor
Dış üniteH2Fan elektronik kartı gerilim koruması
(PCB)
H3Fan tahrik devre kartı sıfırlama koruması
(PCB)
Dış üniteH4Fan tahriği koruması Power Factor Correction (PFC)H5Fan alternatif akım redresörü aşırı gerilim
koruması
Dış üniteH6Fan akıllı güç modülü koruması IPM (Intelligent Power Module)H7Fan tahriği sıcaklık sensörü arızası
Dış üniteH8Fan tahriği akıllı güç modülü yüksek sıcaklık koruması IPM (Intelligent Power
Module)
H9Fan alternatif akım redresörü senkronizasyon kaybına karşı koruma
Dış üniteHAFan alternatif akım redresörü tahrik bellek
çipi arızası
HHFan tahriği DC veri yolu toplama rayı yüksek gerilim koruması
Dış üniteHCFan tahriği akım algılama devresi arızasıHLFan tahriği DC yolu toplama rayı düşük
gerilim koruması
Dış üniteHEFan alternatif akım redresörü faz kesintisiHFFan tahriğinin şarj döngüsünde arıza
Dış üniteHJFan alternatif akım redresörü devreye
alma arızası
HPFan alternatif akım redresörü alternatif
akım koruması
Dış üniteHUFan alternatif akım redresörü tahriği AC
giriş gerilimi
G0Fotovoltaik (PV): Ters kutuplama koruması
Dış üniteG1Fotovoltaik (PV): Ada önleyici cihazG2Fotovoltaik (PV): Doğru akım için aşırı
akım koruması
Dış üniteG3Fotovoltaik (PV) akım üretimi aşırı yükG4Fotovoltaik (PV): Kaçak akım koruması
Dış üniteG5Şebeke tarafında faz kesintisi korumasıG6Fotovoltaik (PV): Low Voltage Ride Through
Dış üniteG7Şebeke aşırı / düşük frekans korumasıG8Şebeke tarafında aşırı akım koruması
Dış üniteG9Şebeke tarafı tahriği akıllı güç modülü
koruması IPM (Intelligent Power Module)
GAŞebeke tarafında düşük / yüksek giriş gerilimine karşı koruma
Dış üniteGHFotovoltaik DC/DC korumasıGCFotovoltaik DC komponent aşırı akım koruması
Dış üniteGLŞebeke tarafı komponent aşırı akım korumasıGEYüksek veya düşük fotovoltaik gerilime
karşı koruma
Dış üniteGFDC veri yolu nötr nokta potansiyeli asimetri
koruması
GJŞebeke tarafındaki modüller için yüksek
sıcaklık koruması
Dış üniteGPŞebeke tarafı sıcaklık sensörü korumasıGUŞarj devresi koruması
Dış üniteGnİzolasyon direnci korumasıGyPower protection (PV)

Arıza Giderim Kodları

Hata konumuArıza koduAnlamıArıza koduAnlamı
Arıza giderimU0Kompresör ön ısıtma süresi yetersizU2Dış ünitenin Jumper kapağı/kapasite kodu
yanlış ayarlanmış
Arıza giderimU3Gerilim beslemesi faz sırası korumasıU4Soğutucu madde eksikliğine karşı koruma
Arıza giderimU5Kompresör tahrik devre kartında yanlış
adres (PCB)
U6Ventil arızalı olduğundan arıza
Arıza giderimU8İç üniteye giden soğutucu madde hattında
arıza
U9Dış üniteye giden soğutucu madde hattında arıza
Arıza giderimUCMaster iç ünite ayarı başarılıULKompresörün acil durum işletmesi için DIP
şalteri kodu yanlış
Arıza giderimUESoğutucu maddenin doldurulması hatalıUFİç ünite için HR birimi algılama arızası
Arıza giderimUdŞebeke bağlantısı tahrik devre kartı arızalı
(PCB)
UnŞebeke bağlantısı tahrik devre kartı (PCB)
ile ana elektronik kart (PCB) arasında iletişim arızası
Arıza giderimC0İç ünite, dış ünite ve kablolu regler arasında iletişim hatasıC1Ana kumanda ile DC-DC regler arasında
iletişim arızası
Arıza giderimC2Ana kumanda ile kompresör tahriği alternatif akım redresörü arasında iletişim arızasıC3Ana kumanda ile fan tahriği alternatif akım
redresörü arasında iletişim arızası
Arıza giderimC4Eksik iç ünite nedeniyle arızaC5İç ünite proje kodunun hatalı olması nedeniyle alarm
Arıza giderimC6Dış ünite sayısı yanlış olduğu için alarmC7Konvertörde hatalı iletişim
Arıza giderimC8Kompresöre acil durumuC9Fanda acil durum
Arıza giderimCAModül acil durumCHÇeşitlilik oranı (iç üniteler ve dış üniteler)
çok yüksek
Arıza giderimCCMaster ünitesi yokCLÇeşitlilik oranı (iç üniteler ve dış üniteler)
çok düşük
Arıza giderimCEHR birimi ile iç ünite arasında iletişim arızasıCFBirden fazla ana kumanda ünitesi arızası
Arıza giderimCJSistemin birkaç biriminde, mastır adres
kodunun çift sıralı paket şalterleri bulunur
(multiple master units address code)
CPBirden fazla kablolu regler arızası
Arıza giderimCUİç ünite ile alıcı ışıklı panel arasındaki iletişim hatasıCbDış ünitelere 4’ten fazla IP adresi veya iç
ünitelere 80’den fazla IP adresi verildi
Arıza giderimCdHR birimi ile dış ünite arasında iletişim
arızası
Cnİç ünite ve dış ünite için HR birimi ağında
arıza
Arıza giderimCyHR birimi iletişim arızası

Vaillant Vrf Arıza Kodları Durum Kodları

Hata konumuArıza koduAnlamıArıza koduAnlamı
DurumA0Ürün, arıza arama için bekliyorA2Yetkili servis tarafından soğutucu madde
geri kazanım işlemi
DurumA3Buz çözme işletimiA4Yağ geri dönüş devresi
DurumA6Isı pompası işlevinin ayarlanmasıA7Fısıltı işletimi ayarı
DurumA8Vakum pompası işletimiAHIsıtma konumu
DurumACSoğutma konumuALSoğutucu maddeyi otomatik olarak doldur
DurumAESoğutucu maddeyi manuel olarak doldurAFFan
DurumAJFiltre temizleme hatırlatıcısıAPDevreye alma sırasında arıza arama
DurumAUUzaktan acil kapatmaAbAcil kapatma
DurumAdİşletimi kısıtlaAnÇocuk emniyeti fonksiyonu
DurumAyİzolasyon durumun0Akım tasarrufu ayarları
Durumn3Zorla buz çözmen4Maksimum kapasite/çıkış gücü için sınır
değer ayarı
Durumn5İç ünite cihaz tipi numarası bilgisinin zorunlu okumasın6Sorgu arızası
Durumn7Parametre sorgusun8İç ünitenin proje kodu sorgulaması
Durumn9Seri haldeki iç ünite sayısını kontrol edinnAIsı pompası
DurumnHSadece ısıtma için cihaznCSadece soğutma için cihaz
DurumnENegatif kodnFFan modeli
DurumnJIsıtma sırasında yüksek sıcaklıkların önlenmesinUİç ünitenin uzun mesafeli yalıtım komutunu
kaldırın
DurumnbBarkod sorgusunnDış ünite bağlantı borusunun uzunluk değişikliği

Vaillant Vrf Arıza Kodları

Vrf Arıza Kodları

Vaillant

Yorum yapın