Gree GMV5 VRF Arıza Kodları

Photo of author

By Bekir ZEYBEKOĞLU

Gree GMV5 VRF ARIZA KODLARI

İşlemHata bulma koduHata bulma koduİşlem koduİşlem koduDurum koduDurum koduGree GMV5 VRF Arıza Kodları
İşlemLED 1LED 1LED 2LED 2LED 3LED 3
İşlemKoduGösterim
durumu
KoduGösterim
durumu
KoduGösterim
durumu
Kod açıklamaları ve çalışma yöntemi
01_Ana
kontrol
ünitesi ayarı
dbON01ONAOONSistem hata bulma durumunda değil
01_Ana
kontrol
ünitesi ayarı
dbON01ONOCONSistemi hata bulma durumuna almak için ana kart üzerinde
bulunan SW7 tuşuna 5s süreyle basın. Ana kart üzerindeki
gösterge solda gösterildiği gibi olacaktır. 2s sonra bir sonraki
adımı belirlemeye geçecektir.
02_ Adres
dağılımı
dbON02ONAdYanıp
sönme
Sistemin adres dağılımı. 10s sonra gösterim aşağıdaki gibi
olacaktır:
02_ Adres
dağılımı
dbON02ONL7Yanıp
sönme
Ana iç ünite yok. Bu gösterim 1 dakika boyunca tutulacaktır.
1 dakika içinde, hata bulma yazılımı aracılığıyla ana üniteyi
ayarlayın. Eğer 1 dakika içinde ana ünite elle ayarlanmazsa,
sistem otomatik olarak en düşük IP adresine sahip
üniteyi ana ünite olarak ayarlayacaktır.
02_ Adres
dağılımı
dbON02ONOCONSistem adres dağılımı tamamlanır. 2s sonra otomatik olarak
bir sonraki adımı belirlemeye geçecektir.
03_Dış ünite
miktarının
doğrulanması
dbON03ON01Yanıp
sönme
Sistemin çalıştığının doğrulanması. 1s sonra otomatik
olarak bir sonraki adıma geçecektir.
03_Dış ünite
miktarının
doğrulanması
dbON03ONOCONSistemin çalıştığının doğrulanması. 2s sonra otomatik
olarak bir sonraki adıma geçecektir.
04_İç ünite
miktarının
doğrulanması
dbON04ON01-80Yanıp
sönme
LED3 iç ünite miktarını gösterir. İç ünite miktarının işlem
yapılarak doğrulanması gereklidir. Eğer iç ünitelerin gerçek
sayısı görüntülenen miktardan farklıysa, iç ve dış ünitelerin
elektriğini kesin. İç ünitenin iletişim kablosunun normal olup
olmadığını kontrol edin. Bundan sonra, yeniden elektrik
verin ve adım 01’den itibaren hata bulmayı başlatın. Eğer iç
ünitelerin sayısı doğruysa, görüntülenen miktarı doğrulamak
için ana kartın SW7 tuşuna basın. Doğrulama sonrasında
gösterim aşağıdaki gibi olur:
04_İç ünite
miktarının
doğrulanması
dbON04ONOCONİç ünite miktarını doğrulanması tamamlanır. 2s sonra
otomatik olarak bir sonraki adıma geçecektir.
05_İç ünite ile
dış ünite
arasında
dahili iletişim
ve kapasite
oranının
kontrolü
dbON05ONOCONDış ünitenin ana kartı ile sürücü kart arasındaki iletişim
normal. Soldaki yöntem ile 2s boyunca görüntülenir. 2s
içinde iç ünite ile dış ünite kapasite oranı otomatik olarak
tespit edilecektir. Eğer kapasite oranı aralığı aşılmamışsa,
2s sonra bir sonraki adımın belirlenmesine geçilecektir;
eğer kapasite oranı aşılmışsa gösterim aşağıdaki gibi olur
05_İç ünite ile
dış ünite
arasında
dahili iletişim
ve kapasite
oranının
kontrolü
dbON05ONCHONİç ünitenin anma kapasite oranı yüksek. Kapasite oranının
kabul edilebilir aralıkta kalması için iç ünite ile dış ünite
kombinasyonunu değiştirin. Adım 01’den itibaren hata
bulmayı başlatın.
05_İç ünite ile
dış ünite
arasında
dahili iletişim
ve kapasite
oranının
kontrolü
dbON05ONCLONİç ünitenin anma kapasite oranı düşük. Kapasite oranının
kabul edilebilir aralıkta kalması için iç ünite ile dış ünite
kombinasyonunu değiştirin. Adım 01’den itibaren hata
bulmayı başlatın.
06_Dış ünite
için parça
tespiti
dbON06ONİlgili
hata
kodu
ONDış ünite parçaları arızalı. LED3 ilgili arıza kodunu
gösterir. Sorun giderme sonrasında otomatik olarak bir
sonraki adımı belirlemeye geçecektir. Eğer sorun giderme
sırasında elektriğin kesilmesi gerekirse, elektriği verdikten
sonra adım 01’den itibaren hata bulmayı başlatın.
06_Dış ünite
için parça
tespiti
dbON06ONOCONDış ünite parçalarında arıza olmaması durumunda, 10s sonra
otomatik olarak bir sonraki adımı belirlemeye geçecektir.
07_İç Ünite
için parça
tespiti
dbON07ONXXXX/
ilgili
hata
kodu
ONSistem iç ünitenin parçalarında arıza olduğunu algıladı.
XXXX arızalı iç ünitenin mühendislik seri numarasını belirtir.
3s sonra ilgili arıza kodu görüntülenecektir.Örnek: No.
1 iç ünite için d5 ve d6 arızaları ve No. 792 iç ünite için d6
ve d7 arızaları olduğu zaman, LED3 göstergesinde her 2
saniyede bir dönüşümlü olarak 00, 01, d5, d6, 07, 92, d6,
d7 görüntülenecektir. Sorun giderme sonrasında otomatik
olarak bir sonraki adımı belirlemeye geçecektir. Eğer
sorun giderme sırasında elektriğin kesilmesi gerekirse,
elektriği verdikten sonra adım 01’den
07_İç Ünite
için parça
tespiti
dbON07ONOCONİç ünitede arızalı parça yok. 2s sonra otomatik olarak bir
sonraki adımın belirlenmesine geçecektir.
08_Kompresör
için ön
ısıtmanın
doğrulanması
dbON08ONUOONKompresörün ön ısıtması için 8 saat dolmadı. Kompresörün
ön ısıtma süresi 8 saat oluncaya veya ön
ısıtma süresinin 8 saat olduğunu doğrulamak üzere ana
kartın SW7 tuşuna basılıncaya kadar gösterge solda
gösterilen yönteme göre gösterim yapılacak ve ardından
kompresörün ön ısıtması için 8 saat doldu. 2s sonra bir
sonraki adıma geçecektir.
08_Kompresör
için ön
ısıtmanın
doğrulanması
dbON08ONOCONKompresörün ön ısıtması için 8 saat dolmadı. Kompresörün
ön ısıtma süresi 8 saat oluncaya veya ön
ısıtma süresinin 8 saat olduğunu doğrulamak üzere ana
kartın SW7 tuşuna basılıncaya kadar gösterge solda
gösterilen yönteme göre gösterim yapılacak ve ardından
kompresörün ön ısıtması için 8 saat doldu. 2s sonra bir
sonraki adıma geçecektir.
09_ Çalıştırma
öncesi
soğutucu
akışkanı
onaylama
dbON09ONU4ONSistemdeki soğutucu akışkan yeterli değil. Gösterge
solda gösterilen yöntem ile gösterilecektir. Lütfen iç ve
dış ünitelerin elektriğini kesin ve boru tesisatında sızıntı
olup olmadığını kontrol edin. Sızıntı sorunu çözüldükten
sonra, gerekliliklere uygun biçimde soğutucu akışkan
dolumu yapın. Bundan sonra, üniteye elektrik verin ve
adım 01’den itibaren hata bulmayı başlatın. (Not: Ünitenin
soğutucu akışkan dolumu işlemi sırasında adım 10’a
geçmemesini engellemek amacıyla soğutucu akışkan
dolumu yapmadan önce ünitenin elektriğini kesin)
09_ Çalıştırma
öncesi
soğutucu
akışkanı
onaylama
dbON09ONOCYanıp
sönme
Sistemin soğutucu akışkan miktarı normal. Gösterge
soldaki yöntem ile 2s gösterim yaptıktan sonra, otomatik
olarak bir sonraki adımın belirlenmesine geçecektir.
10_Durum
belirleme
çalışmaya
başlama
öncesi dış
ünitenin
vanası
dbON10ONONONDış ünitenin vanası için durum belirleme; Kompresör
yaklaşık 2 dakika çalıştıktan sonra duracaktır. Dış ünitenin
gaz vanası ile sıvı vanasının açık olma durumunu değerlendirecektir.
Değerlendirme sonucu aşağıdaki gibi
10_Durum
belirleme
çalışmaya
başlama
öncesi dış
ünitenin
vanası
dbON10ONU6ONDış ünitenin vanası tamamen açılmamış. Ana kartın
SW6 tuşuna kısa süreyle basın, göstergede “db 09
OC görüntülenecektir, dış ünitenin gaz vanası ile sıvı
vanasının tamamen açık olup olmadığını kontrol edin.
Bundan sonra, ana kartın SW6 tuşuna yeniden basın.
Kompresör çalışmaya başladıktan sonra, çalışma süresi
yaklaşık 2 dakikaya ulaştığında vanaların durumu yeniden
değerlendirilecektir.
10_Durum
belirleme
çalışmaya
başlama
öncesi dış
ünitenin
vanası
dbON10ONOCONVanalar için normal durum. Gösterge soldaki yöntem ile
2s gösterim yaptıktan sonra, otomatik olarak bir sonraki
adımın
12_ Ünite
için hata
bulmayı
onaylama
dbON12ONAPYanıp
sönme
Ünite için hata bulma sırasının doğrulanmasını bekleyin.
Ünitede hata bulmayı onaylamak için ana kartın SW7
tuşuna kısa süreyle basın. 2s sonra ana kartın göstergesi
aşağıdaki gibi görüntülenecektir:
12_ Ünite
için hata
bulmayı
onaylama
dbON12ONAEONÜnitenin çalışmaya başlamasını doğrulama. 2s
görüntülendikten sonra, sistem çalışmaya başlatma
işlemi için ortam sıcaklığına bağlı olarak otomatik bir
şekilde “15_soğutma hata bulma çalışması” veya “16_
ısıtma hata bulma çalışması” seçimini yapacaktır. Eğer
mühendislik gereklilikleri nedeniyle soğutucu akışkan
eklenmesi gerekiyorsa ve hata bulma öncesinde soğutucu
akışkan eklenmemişse, çalışma işlemi sırasında
düşük basınç algılama vanası aracılığıyla soğutucu
akışkan eklenebilir.
15_Soğutma
için
hata bulma
çalışması
dbON15ONACONSoğutma modunda hata bulma. Kompresör 20 dakika
çalıştıktan sonra eğer herhangi bir arıza yoksa, hata
bulmayı tamamlamak üzere işlem 17’ye geçilecektir; eğer
çalışma sırasında bir arıza oluşursa, gösterge aşağıdaki
gibi olacaktır:
15_Soğutma
için
hata bulma
çalışması
dbON15ONİlgili
hata
kodu
ONSoğutma modunda hata bulma işlemi sırasında bir arıza
var. Tüm arızalar giderildikten sonra otomatik olarak bir
sonraki adımı belirlemeye geçecektir.
16_Isıtma
için hata
bulma işlemi
dbON16ONAHONIsıtma modunda hata bulma. Kompresör 20 dakika çalıştıktan
sonra eğer herhangi bir arıza yoksa, hata bulmayı tamamlamak
üzere işlem 17’ye geçilecektir; eğer çalışma sırasında bir
arıza oluşursa, gösterge aşağıdaki gibi olacaktır:
16_Isıtma
için hata
bulma işlemi
dbON16ONİlgili
hata
kodu
ONIsıtma modunda hata bulma işlemi sırasında bir arıza var.
Tüm arızalar giderildikten sonra ünite bir sonraki adımı
belirlemeye geçecektir.
17_Hata
bulma bitti
durumu
00ONAC/AHONOFFONÜnitenin tamamı için hata bulma tamamlandı. Sistem
bekleme modundadır.
Gree GMV5 VRF Arıza Kodları

KABLOLU KUMANDA İÇİN ARIZA LİSTESİ

Gösterim
Kodu
İçerikGösterim
Kodu
İçerikGösterim
Kodu
İçerik
LOİç ünite arızasıL9Bir veya daha fazla iç ünite için
yanlış iç ünite numarası
d8Su sıcaklığı sensöründe arıza
L1İç ünite fan korumasıLABir veya daha fazla iç ünite
için yanlış seri
d9Köprü başlığı arızası
L2E-ısıtıcı korumasıLHKötü hava kalitesi
nedeniyle alarm
dAİç ünite için anormal adres
L3Su taşma korumasıLCİç ünite modeli dış ünite
modeliyle eşleştirilemez
dHKablolu kumanda için anormal
PCB
L4Kablolu kumandanın
elektrik
beslemesinde hata
d1Hatalı iç ünite PCBdCAnormal kapasite kodu ayarı
L5Buzlanmayı önleme
koruması
d3Ortam sıcaklığı sensöründe
arıza
dl_Hava çıkış sıcaklığı sensöründe
arıza
L6Mod şokd4Giriş borusu sıcaklığı
sensöründe arıza
dEİç ünite CO2 sensöründe arıza
L7Ana iç ünite yokd6Çıkış borusu sıcaklığı
sensöründe arıza
COİletişim arızası
L8Yetersiz elektrik beslemesid7Rutubet sensöründe arızaAJFiltre temizleme alarmı

Gree GMV5 VRF Arıza Kodları DIŞ ÜNİTE ANA KONTROL ELEKTRONİK KARTTAN OKUNAN ARIZA LİSTESİ

Gösterim
Kodu
İçerikGösterim
Kodu
İçerikGösterim
Kodu
İçerik
E0Dış ünite arızasıE1Yüksek basınç korumasıE2Deşarj için düşük sıcaklık
koruması
E3Düşük basınç korumasıE4Kompresör için deşarj yüksek
sıcaklık koruması
ECKompresör 1 için deşarj sıcaklığı
sensöründe gevşeklik koruması
FODış ünitenin ana kartında hataF1Yüksek basınç sensöründe arızaF3Düşük basınç sensöründe arıza
F5Kompresör 1 için deşarj
sıcaklığı sensöründe arıza
JODiğer modül korumasıJ1Kompresörü 1 için aşırı akım koruması
J74 yollu valf için hava
karışımı koruması
J8Sistemin yüksek basınç oranı
koruması
J9Sistemin düşük basınç oranı koruması
JLYüksek basınç çok düşükb1Dış ünite ortam sıcaklığı
sensöründe arıza
b2Buz çözme sıcaklığı sensörü
1’de arıza
b3Buz çözme sıcaklığı
sensörü 2’de arıza
b4Alt soğutucunun sıvı sıcaklığı
sensöründe arıza
b5Alt soğutucunun gaz sıcaklığı
sensöründe arıza
b6Gaz ve sıvı ayırıcı giriş
borusundaki sıcaklık
sensöründe arıza
b7Gaz ve sıvı ayırıcı çıkış borusundaki
sıcaklık sensöründe arıza (çıkış
borusu A)
b9Isı değiştiricinin gaz çıkış sıcaklığı
sensöründe arıza
bHSistem saati anormalPOKompresör için sürücü kartında
arıza
P1Kompresörün sürücü kartı anormal
çalışıyor
P2Kompresörün sürücü
kartında elektrik gerilimi
koruması
P3Kompresörün sürücü kartında
sıfırlama koruması
P4Kompresörün sürücü kartında PFC
koruması
P5İnverter kompresör için
aşırı akım koruması
P6Kompresör için sürücü kartı
IPM modülü koruması
P7Kompresör için sürücü kartı sıcaklığı
sensöründe arıza
P8Kompresör için sürücü kartı
IPM modülü aşırı ısınma
koruması
P9İnverter kompresör için senkronizasyon
bozuldu koruması
PHKompresör için sürücü kartının DC
barasında yüksek gerilim koruması
PCKompresör için sürücü kartı
akım algılama devresinde
arıza
PLKompresör için sürücü kartının DC
barasında düşük gerilim koruması
PEİnverter kompresörün faz kaybı
PFKompresör için sürücü kartı
şarj çevriminde arıza
PJİnverter kompresör için çalışmaya
başlatma arızası
PPİnverter kompresör için AC akım
koruması
UOKompresör için ön ısıtma
süresi yeterli değil
U2Dış ünitenin kapasite kodu / köprü
başlığı ayarı yanlış
U4Yetersiz soğutucu akışkan koruması
U5Kompresörün sürücü kartında
yanlış adres
U6Anormal vana nedeniyle alarmU8İç ünite için boru tesisatında arıza
U9Dış ünite için boru tesisatında
arıza
UCİç ünite ve dış ünite için ayar
başarılı oldu
ULAcil durum çalışması sırasında
yanlış kod ayarı
UESoğutucu akışkan dolumu
geçerli değil
COİç ünite, dış ünite ve iç ünitenin kablolu
kumandası için iletişim arızası
C2Ana kart ile inverter kompresör
sürücü kartı arasında iletişim arızası
C3Ana kart ile inverter
kompresör sürücü kartı
arasında iletişim arızası
C4İç ünite eksik arızasıC5İç ünitenin mühendislik seri numarasının
eksik olması nedeniyle alarm
C6Dış ünite miktarının yanlış
olması nedeniyle alarm
C8Kompresörün acil çalışma durumuC9Fanın acil çalışma durumu
CAAcil çalışma durumuCHYüksek anma kapasitesiCCAna modülde arıza yok
CLDüşük anma kapasitesiCFAna kontrol ünitesinde arızaCJSistemde adres uyuşmazlığı
CUİç ünite alıcı ile alıcı kart
arasında iletişim arızası
CbIP adresi üzerinden dağıtımda aşırı
değer
AOÜnitede arıza bulma
A1Kompresörün çalışma parametresi
sorgulaması
A2Soğutucu akışkanı geri toplamaA3Buz çözme
A4Yağ dönüşüA5Çevrim içi testA6Isı pompası fonksiyon ayarı
A7Moddan çıkış ayarıA8Vakum pompası moduA9IPLV testi
AAEU AA sınıfı enerji verimliliği
test modu
AHIsıtmaALOtomatik soğutucu akışkan dolumu
AEManüel soğutucu akışkan
dolumu
AFFan üflemesiAJFiltre için temizleme alarmı
APÜnitede hata bulmaya
başlama doğrulaması
AUUzun mesafeli acil durdurmaAbAcil durdurma
AdÇalışmayı sınırlamanOÇalışma için SE ayarın1Buz çözme süresi K 1 ayarı
n2İç ünite ve dış ünite için
birlikte çalışma eşleştirme
oranı üst limit ayarı
n4Maksimum çıkış kapasitesi için limit
ayarı
n6İç ünite için mühendislik seri numarası
sorgulama
n7Arıza sorgulaman8Parametre sorgulamanAIsı pompalı ünite
nHSadece ısıtmalı modelnCSadece soğutmalı modelnENegatif kod
nFFan modeliGree GMV5 VRF Arıza Kodları
Gree GMV5 VRF Arıza Kodları

Yorum yapın